CBA w poznańskich wodociągach. Dlaczego?

W piątek funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli kontrolę w spółce AQUANET S.A. Sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem suszarni w oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. I z udzieleniem przez spółkę zamówienia na wywóz tych osadów bez przetargu.

Funkcjonariusze CBA rozpoczęli czynności analityczno – informacyjne w spółce AQUANET S.A. Działania Biura zostały podjęte w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu, należącej do tego podmiotu, suszarni odpadów przy oczyszczalni ścieków w Koziegłowach. I udzielaniem przez spółkę zamówień na wywóz wytwarzanych w suszarni osadów.


Sprawdź również: Program „Mój Prąd” po stu dniach. Czas na podsumowanie!


AQUANET: CBA sprawdza

W ramach podjętych działań funkcjonariusze zwrócili się do prezesa zarządu spółki o udostępnienie dokumentacji dotyczącej:

  • realizacji oraz oddania do użytkowania inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów przy oczyszczalni w Koziegłowach oraz przeprowadzonych w obiekcie prac modernizacyjnych;
  • przyczyn oraz sposobu likwidacji awarii linii technologicznej suszarni osadów w Koziegłowach, w tym dokumentacji dotyczącej postępowań w zakresie wyboru wykonawcy prac naprawczych i ewentualnych prac modernizacyjnych, ich zakresu oraz informacji nt. wszelkich podjętych przez Spółkę działań naprawczych związanych ze skutkami awarii, służących zabezpieczeniu realizacji zadań z zakresu likwidacji osadów,
  • postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w trybie bezprzetargowym na wywóz i zagospodarowanie osadów wytwarzanych w oczyszczalni w Koziegłowach na lata 2019 – 2020.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: CBA

This post is also available in: polski