Andrzej Dubaj, prezes zarządu zakładów HCP w Poznaniu, opowiada o nowych kierunkach rozwoju zakładów Cegielskiego i o tym, dlaczego zdecydowali się postawić na zieloną energię.

Reklama

HCP od ponad pół wieku kojarzony jest z produkcją wolnoobrotowych, dwusuwowych silników diesla do napędu statków. Wiadomo jednak, że Spółka istotnie zmieniła profil produkcji. Czym wobec tego dziś zajmuje się HCP?

Andrzej Dubaj: Wraz z upadkiem europejskiego przemysłu stoczniowego, spółka musiała dokonać reorientacji produktowej wykorzystując jednak posiadane od 1971 roku doświadczenie w dostawie elektrowni kogeneracyjnych. Stąd rozwój oferty w kierunku urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz energetyki rozproszonej. W tej dziedzinie liderem w naszym portfelu są instalacje zasilane biomasą.

Jakiego rodzaju biomasę jesteście w stanie przetworzyć na energię?

Andrzej Dubaj: Spółka oferuje trzy podstawowe rodzaje technologii. Są to: biogazownie, instalacje zgazowania i tradycyjne, rusztowe. Możemy konwertować w energię właściwie każdy rodzaj biomasy stałej o wilgotności nie wyższej niż 55%. Na marginesie dodam, że właśnie dostarczyliśmy klientowi z Wielkiej Brytanii silnik zasilany surowym olejem roślinnym. Jest to już druga instalacja tego typu produkcji HCP, dlatego możemy powiedzieć, że posiadamy również doświadczenie w przetwarzaniu biomasy płynnej, choć można dyskutować o semantyce tego określenia.

Andrzej Dubaj: Posiadamy również doświadczenie w przetwarzaniu biomasy płynnej, choć można dyskutować o semantyce tego określenia

Spółka niewątpliwie posiada doświadczenie w instalacjach silnikowych. A jak to wygląda w zakresie innego rodzaju instalacji przystosowanych do przetwarzania zwykłej biomasy?

Andrzej Dubaj: Spółka, wraz z partnerami technologicznymi, kończy właśnie realizację biogazownii w Odrzechowej. Wcześniej wyposażała w zespół prądotwórczy biogazownię w Świdnicy. Trwa ponadto wykonanie bardzo ciekawej instalacji opartej na amerykańskiej technologii zgazowania biomasy drzewnej. Zaletą tej technologii, bardzo rozpowszechnionej w USA (ponad 140 obiektów referencyjnych), oprócz wysokiej wydajności energetycznej, jest możliwość uzyskania wysokoparametrowej pary do 62 barów i 483 stopni Celsjusza. Niewątpliwą zaletą jest znacznie niższy poziom wydatków inwestycyjnych w porównaniu do tradycyjnych instalacji rusztowych. Instalacja zlokalizowana w Kostrzynie nad Odrą wyprodukuje 5 MW energii elektrycznej, a produkt uboczny w postaci ciepła zasili systemy energetyki cieplnej sąsiednich fabryk. Przewagą tej technologii jest także brak konieczności przygotowania surowca. Może mieć on właściwie dowolną wilgotność oraz dowolną wielkość frakcji.

Dla kogo dedykowane są oferowane przez Spółkę rozwiązania?

Andrzej Dubaj: Inwestorami w zakresie biogazowni są właściciele lub producenci substratu. Dokładnie ten sam segment rynku występuje w zakresie instalacji opartych na biomasie drzewnej. Novum polega na tym, że oferta HCP jest atrakcyjna dla średnich producentów odpadów drzewnych począwszy od strumienia wielkości już od kliku tysięcy ton rocznie. Nie oferujemy naszych urządzeń na rynku energetyki zawodowej, skupiając się na mocach elektrycznych rzędu do kilkudziesięciu MW energii.

W jakiej roli spółka występuje w procesach inwestycyjnych?

Andrzej Dubaj: HCP uczestniczy w projektach już od fazy inicjalnej, tj. od dokonania analizy opłacalności przedsięwzięcia, konstruowania inżynierii finansowej i przygotowania kompletu dokumentów celem uzyskania dopuszczeń, pozwoleń i ewentualnych koncesji. Wykorzystujemy do tego wieloletnie doświadczenie kadry inżynieryjnej, zwłaszcza konstruktorów, którzy dbają o szczegółowe rozwiązania techniczne dedykowane do specyficznych warunków określonej instalacji, dzięki czemu układy konwersji biomasy w energię elektryczną dostarczane przez HCP charakteryzują się wyższą o kilka procent efektywnością energetyczną. Ważnym elementem szeroko rozumianej dostawy
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. jest wysoce sprawny serwis fabryczny, który nie tylko dokonuje stosownych przeglądów okresowych, ale także szkoli personel danego obiektu i permanentnie optymalizuje parametry instalacji.

HCP w zakresie rozwiązań energetycznych od wielu lat działa na rynkach zagranicznych.  Panuje opinia, że spółka jest bardziej rozpoznawalna za granicą niż w Polsce. Czy nadal będzie koncentrować swoje działania na rynkach zagranicznych , czy może będzie promować swoją markę w tym obszarze również na polskim rynku?

Andrzej Dubaj: To prawda. HCP zrealizował dostawy siłowni kogeneracyjnych właściwie na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Australii, ale rzeczywiście w Polsce jest chyba najmniej kojarzony z energetyką rozproszoną. Myślę, jednak, że biorąc pod uwagę aktualne ambicje rozwojowe spółki w zakresie sprzedaży, już niedługo ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Podobnie jak cała branża OZE, czekamy na odpowiednie rozwiązania legislacyjne, które z całą pewnością zintensyfikują działalność inwestycyjną naszych rodzimych klientów. W obecnej sytuacji prawnej wstrzymali oni realizację planowanych projektów do czasu wejścia w życie właściwych przepisów. Przykład projektu w Kostrzynie pokazuje, że projekty z dziedziny biomass-to-energy są opłacalne w obecnych warunkach, o ile realizuje się je z odpowiednim dostawcą oferującym dedykowane rozwiązania techniczne dla specyfiki surowcowo-energetycznej danego projektu, dlatego jestem przekonany, że oferta HCP znajdzie uznanie kolejnych odbiorców także na polskim rynku, a spółka stanie się istotnym graczem rynkowym w tym obszarze również  na rynku polskim i państw sąsiadujących.

Czym jeszcze zajmuje się spółka?

Andrzej Dubaj: Bardzo ważnym elementem działalności jest realizacja i udoskonalanie urządzeń do utylizacji odpadów komunalnych na zlecenie partnerów biznesowo-technologicznych. Spółka, w ramach produkcji kooperacyjnej, realizuje ponadto zlecenia z zakresu konstrukcji dźwigowych, jak również dla branży offshore (produkcja elementów wież wiertniczych do wydobywania ropy i gazu) oraz dla przemysłu maszynowego. Procesy produkcji obejmują obróbkę ciężką, lekką, cieplno-chemiczną, spawanie, montaż oraz nakładanie powłok. Zlecenia realizowane są dla rodzimych i zagranicznych klientów. HCP produkuje ponadto części zamienne do silników dwu- i czterosuwowych, ramy fundamentowe do silników stacjonarnych, dmuchawy przeznaczone dla oczyszczalni ścieków, elementy konstrukcyjne samochodów ciężarowych. Spółka posiada odpowiedni potencjał produkcyjny i kadrowy umożliwiający jej rozwój w perspektywie następnych lat.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE