Opublikowany niedawno raport Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej dotyczący rozwoju energii odnawialnej prognozuje rolę poszczególnych technologii OZE i jej względnych kosztów. Zdaniem Randy’ego Motta, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Biogazu, raport wprowadza w błąd w części dotyczącej biogazu.

Według Mott’a w raporcie nie uwzględniono tego, że produkcja biogazu wykracza poza samo dostarczanie energii elektrycznej. Zdaniem wiceprezesa PSB przy obecnym wsparciu jaki proponuje Ustawa o OZE jest praktycznie niemożliwe aby wybudować biogazownię bez wykorzystywania odzyskiwanego ciepła. – Ciepło dodaje około 75 proc. MWh do kwot, które liczą się do osiągnięcia celów UE. Tak więc każda 1 MWh energii elektrycznej z biogazu na ogół daje 0,75 MWh z wyprodukowanego ciepła, kwalifikowanego zgodnie z dyrektywą UE. Opłacalność biogazowni, tak aby osiągnąć cele UE dla OZE, wynosi między 352 a 411 zł / MWh energii odnawialnej. Zakładany koszt produkcji biogazu pochodzi z debaty parlamentarnej i został użyty przez wiceministra gospodarki w lutym 2015 r. i obejmuje wartość certyfikatów kogeneracji – tłumaczy Randy Mott.

Reklama

Raport także nie uwzględnił tego, że biogazownia pozwala na utylizację odpadów, dla których alternatywą jest kosztowne kompostowanie. – Obliczenia PKEE ignorują rolę biogazu w chroniącej środowisko gospodarce odpadami oraz kosztów eliminowanych poprzez przerabianie materiału stanowiącego odpady w biogazowniach – mówi Randy Mott. I dodaje – Rozważając cały obraz opłacalności lub po prostu analizując najbardziej wydajny sposób, aby spełnić cele wyznaczone przez UE dla OZE, biogaz jest lepszy pod wieloma względami od wszystkich innych technologii. Jest także opłacalny poprzez produkcję prawie jednakowej ilości ciepła co energii elektrycznej.

Podsumowanie konferencji PKEE dostępne tu: http://www.pkee.pl/pl,aktualnosci,4,aktualnosci,1,ambitnie-ale-realnie.-mapa-drogowa-rozwoju-oze-w-polsce,115

Źródło i cytaty za: www.gramwzielone.pl

Zdjęcie: Biogastechnik GmbH

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE