Wielkopolska z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamia zwrotne środki UE na rozwój przedsiębiorstw w regionie. Ponad 516 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) w postaci poręczeń i pożyczek (w tym mikropożyczek), trafi do mikro-, małych i średnich firm. To kolejny region, który zdecydował o przeznaczeniu dużej kwoty ze środków UE na instrumenty zwrotne.

Reklama

Na tę formę wsparcia rozwoju firm przeznaczono łącznie 607,98 mln zł, w tym 516,78 mln zł ze środków unijnych oraz 91,2 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. Później pieniądze te zostaną w regionie i będą dalej przeznaczane na instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu samorząd powierzył zarządzanie środkami, będzie korzystał z doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych zdobytych w latach 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE. Podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK pozwala na rozpoczęcie procesu wyłaniania profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom. Będzie ono ukierunkowane na tworzenie nowych firm, dostarczenie kapitału początkowego (zalążkowego) i kapitału na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw lub realizację nowych projektów, a także wchodzenie przez nowe firmy na nowe rynki.

W szczególności dedykowane będzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Wsparcie będzie przeznaczone również na wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych z Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie ich konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej.

Źródło: mr.gov.pl

Zdjęcie: mr.gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE