Dziś, 17 czerwca 2024 r. wystartował nowy program, na którym mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Nowo uruchomiony projekt NFOŚiGW „Moja Elektrownia Wiatrowa” zakłada możliwość uzyskania dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.

Reklama

Zgodnie z regułami skierowanego do prosumentów programu jedna osoba może uzyskać maksymalnie 47 tys. wsparcia – do 30 tys. na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. 

Jak podkreślała Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, ważnym elementem programu jest dofinansowanie do magazynów energii.

– Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE również u innych uczestników rynku – mówiła Zawadzka-Stępniak.


Największy magazyn energii w Europie stanie w Żarnowcu


„Moja Elektrownia Wiatrowa”

Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie będzie udzielane do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. Kwalifikowalność kosztów w pierwszym naborze wniosków dotyczy okresu od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 r.  

W ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie może przekroczyć 30 m.

Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. (lub do wyczerpania alokacji środków);

W pierwszym naborze przewidziano pulę 50 mln zł. Budżet programu przewidzianego na lata 2024-29 wynosi 400 mln zł.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE