Ile osób rocznie umiera przez zanieczyszczone powietrze?

zanieczyszczenie powietrza UE

Jak podało biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, mimo poprawy wskaźników odnotowanej w ostatnich latach, zanieczyszczone powietrze w UE jest przyczyną śmierci 500 tys. osób rocznie. Do 2030 roku Unia Europejska chce tę liczbę zmniejszyć o połowę.

500 tys. ofiar zanieczyszczenia powietrza rocznie

Parlament Europejski i Biuro Analiz PE opublikowano krótką analizę odnośnie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Analiza dostępna jest na stronie www.what-europe-does-for-me.eu/pl, dotyczącej wpływu Unii na codzienne życie Europejczyków.

„Zanieczyszczenie powietrza oczywiście nadal stanowi bardzo poważny problem – w UE przyczynia się ono do śmierci nawet 500 tys. osób rocznie. Źródła zanieczyszczeń są bardzo różnorodne: transport, ogrzewanie (zwłaszcza węglowe i olejowe) produkcja energii, przemysł i rolnictwo” – zaznaczono w analizie.

Niezbędne są wspólne działania

„Zanieczyszczenia łatwo rozprzestrzeniają się ponad granicami, co oznacza, że państwa działające w pojedynkę są bezsilne. Do dalszej poprawy jakości powietrza niezbędne są wspólne działania pod egidą UE, która wyznaczyła sobie cel zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar zanieczyszczenia powietrza do roku 2030” – dodano.


Czytaj też: 5 krajów z najgorszym powietrzem na świecie. Światowy Raport Jakości Powietrza 2021


Londyńska mgła

Jak podkreślono w analizie, w ostatnich latach mamy do czynienia ze znaczącą poprawą. Eksperci przypomnieli, że w 1952 r. Londyn doświadczył największej katastrofy ekologicznej w swojej historii. Przez wiele dni miasto spowijała gruba warstwa niebezpiecznego smogu, która ograniczała widoczność do zaledwie kilku metrów. W wyniku niewydolności oddechowej zginęły wtedy tysiące ludzi. W tamtych czasach zjawisko „mgły gęstej jak zupa z groszku” było powszechne w europejskich miastach.

Zanieczyszczenia niewidoczne

„Jeszcze groźniejsze od >>wielkiego smogu<< były zanieczyszczenia niewidoczne. W latach 70. XX w. samochody pompowały do atmosfery 200 tys. ton toksycznego ołowiu rocznie, tak że stężenie tego pierwiastka w organizmach mieszkańców miast było 600 razy większe niż w okresie przedprzemysłowym” – wskazano w analizie.

Zanieczyszczenie powietrza – jest poprawa

Eksperci zauważyli, że od tego czasu jakość powietrza uległa zdecydowanej poprawie, mimo że liczba aut (które stanowią jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia miejskiego powietrza) jest największa w historii. Ich zdaniem, dużą zasługę ma w tym UE, która wprowadziła surowsze normy dla różnych substancji zanieczyszczających, w tym tlenków azotu i dwutlenku siarki. Zwrócili uwagę, że np. dozwolona ilość pyłu zawieszonego (pyłu drobnego), którą mogą wydzielać nowe samochody z silnikiem Diesla, jest trzydzieści razy mniejsza niż 16 lat temu.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło informacji: EuroPAP News, what-europe-does-for-me.eu/pl

zdjęcie: EuroPAP News / European Union, 2017

This post is also available in: polski

ael