Konieczność stopniowego odchodzenia od surowców kopalnych stanowi duże wyzwanie, także w aspekcie społecznym, który szczególnie dotkliwie odczuwalny jest w regionach węglowych. W odpowiedzi na zapotrzebowanie pracowników odchodzących z polskich kopalń EDF Renewables Polska i Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. uruchomiły program szkoleń „Wiatr – kopalnia możliwości”, który ma wesprzeć górników w zdobyciu kompetencji w rozwijającym się sektorze OZE. Właśnie zakończył się pierwszy etap rekrutacji do programu.

Reklama

Górnicy zmienia branżę na OZE

„Wiatr – kopalnia możliwości”, ma pomóc górnikom, którzy chcą zmienić branżę i rozpocząć pracę na turbinach wiatrowych. Pierwsza grupa górników, którzy zgłosili się podczas rekrutacji, 16 października rozpoczęła szkolenie, którego celem jest przygotowanie do pracy techników i serwisantów turbin wiatrowych.

Kolejni zainteresowani nadal mogą zgłaszać się do udziału w drugiej turze bezpłatnego szkolenia, która planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

 Zainteresowanie programem jest zgodne z naszymi przewidywaniami i wierzę, że w ciągu kliku najbliższych lat pomożemy przekwalifikować się co najmniej kilkudziesięciu pracownikom śląskich kopalń – podkreśla Alicja Chilińska-Zawadzka, Dyrektor Generalna EDF Renewables w Polsce. – Chcemy być aktywnym uczestnikiem odpowiedzialnej społecznie transformacji energetycznej.

„Wiatr – kopalnia możliwości”

Projekt „Wiatr – kopalnia możliwości” stworzony przez EDF Renewables Polska ma na celu wsparcie górników i innych pracowników odchodzących z sektora wydobywczego w zdobyciu umiejętności i wiedzy, które umożliwią im zmianę zawodu i zdobycie kompetencji w obsłudze i serwisowaniu instalacji farm wiatrowych na lądzie. Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie sektora OZE na pracowników.

EDF Renewables Polska realizuje program wraz z firmą szkoleniową Vulcan Training & Consultancy przy współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń.

Zaplanowany na kilka lat program szkoleń zaowocuje przygotowaniem górników, którzy odchodzą z kopalń, do pracy w charakterze techników i serwisantów turbin wiatrowych. Sprawiedliwa transformacja energetyczna to obecnie olbrzymie wyzwanie dla regionów węglowych. Należy pamiętać, że zazielenianiu energii będzie towarzyszyć tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie dla osób pracujących w sektorze wydobywczym. Górnicy z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy odchodzić będą z sektora wydobywczego, są już dziś potrzebni w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym w branży wiatrowej.

Śląsk stoi przed dużym wyzwaniem w dobie odchodzenia od surowców kopalnych, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Jednak intensywny rozwój źródeł odnawialnych – w tym energetyki wiatrowej – nie powinien być traktowany jako zagrożenie, lecz jako szansa na dalszy rozwój. Ten program pokazuje, że konieczna transformacja energetyczna na zieloną energię nie wyklucza pracowników „starej” energetyki, wręcz przeciwnie – jest otwarta na ich umiejętności i doświadczenie – wskazuje Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Energetyka wiatrowa potrzebuje pracowników

Program „Wiatr – kopalnia możliwości” wyposaża polskich górników w umiejętności, których przez kilkadziesiąt następnych lat będzie oczekiwał rynek OZE w Polsce.

Technicy i serwisanci będą potrzebni zarówno w rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, jak i na morzu. Szacunki pokazują, że w tej branży w zależności od wykorzystanego potencjału, w ciągu najbliższych lat zatrudnienie będzie mogło znaleźć między 100 a 200 tysięcy pracowników – podsumowuje Janusz Gajowiecki.

Szkolenie oferowane bezpłatnie pracownikom sektora wydobywczego trwa dwa tygodnie i jest zgodne ze standardami Global Wind Organisation, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oznacza to, że osoby, które przejdą kurs, będą mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Kolejną turę szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał przyszłego roku. Pracownicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez formularz na stronie internetowej https://wiatr-kopalniamozliwosci.pl/ oraz w Dziale Kadr i Polityki Personalnej SRK tel. 32 432-10-38, 32 432-10-32.  

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: srk.com.pl; zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE