Rozporządzenie w sprawie paliw stałych przyjęte przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii pakiet rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla kierowanego na rynek komunalny - nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz cztery rozporządzenia wykonawcze. Postulaty ekologów nie przebiły się. W przypadku węgla normy dla siarki są wysokie,  brakuje norm dla chloru i rtęci. Nowe przepisy zwalczać będą głownie niesort i nieuczciwy import węgla…

czytaj więcej »