Raport statystyczny EBA 2019: Przegląd europejski wykorzystuje najnowsze dostępne dane dotyczące biogazu i biometanu, aby zapewnić dokładny obraz krajobrazu fermentacji beztlenowej w roku 2018. Dziękujemy za wszystkich członków naszego krajowego stowarzyszenia biogazowego, którzy uprzejmie nam przekazali z danymi krajowymi: bez ich wkładu sprawozdanie nie byłoby możliwe. Publikacja jest dostępna bezpłatnie dla członków EBA, a osoby niebędące członkami mogą kupić cyfrową wersję Przeglądu Europejskiego 2019 za 300 euro. Możesz poprosić o kopię pod adresem info@europeanbiogas.eu

Z dumą informujemy, że w 2018 r. Wyprodukowano ogółem 18 202 biogazowni, ogólnoeuropejską zainstalowaną moc elektryczną (IEC) 11 082 MW i wyprodukowano 63 511 GWh biogazu. Jednak w ostatnich latach biometan jest coraz bardziej w centrum uwagi. Rok 2018 nie był wyjątkiem, ponieważ europejski sektor biometanu kontynuował dynamiczny wzrost, osiągając łącznie 610 zakładów i wytwarzając 2,28 mld m3 biometanu.

Reklama

Rok 2019 był pod wieloma względami obfitujący w wydarzenia, przynosząc jednocześnie wiele wyzwań, ale także stwarzając możliwości dla sektora fermentacji beztlenowej: ostateczne przedłożenie krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP) przez państwa członkowskie jest spodziewane do końca roku; rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych zostało oficjalnie opublikowane w czerwcu, otwierając nowe rynki dla produktów fermentacji i produktów pochodzenia biologicznego; zmieniony załącznik V do REACH, zwalniający z przefermentowania rejestrację, został ostatecznie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w październiku; pierwszy projekt propozycji kryteriów zniesienia statusu odpadu SafeManure został ostatecznie opublikowany w listopadzie; propozycje zielonego porozumienia zostały przedstawione Parlamentowi Europejskiemu przez nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej; i wreszcie, EUNB z dumą świętował swoją 10th anniversary na punkt orientacyjny roczny Biogaz Konferencja, która odbyła się w Brukseli we wrześniu!

Dla osób pracujących w sektorze oczywiste jest, że fermentacja beztlenowa jest w pełni wyposażona, aby pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, transformacji czystej energii i neutralności klimatycznej, które UE wyznaczyła sobie. Wśród osób już dobrze poinformowanych o biogazie i biometanie nie ma wątpliwości, że technologia ta ma ogromny potencjał w zakresie dyspergowalnej, niezmiennej produkcji energii odnawialnej (i odzysku), redukcji emisji gazów cieplarnianych, dekarbonizacji (sekwestracji dwutlenku węgla), poprawy recykling składników odżywczych przy ograniczonym wymywaniu, nie mówiąc już o tworzeniu miejsc pracy. Aby wykorzystać ten potencjał, konieczna jest jednak znacząca zmiana w szerszym postrzeganiu sektora.

Jednym z najważniejszych celów na nadchodzące miesiące i lata może być udane przekazanie opinii publicznej i decydentom pełnej gamy możliwości oferowanych przez biogaz i biometan. Osiągnięcie tego celu dodatkowo uzasadniłoby długofalowy argument sektora na rzecz sprawiedliwszego systemu – takiego, który uwzględniałby pozytywne efekty zewnętrzne, jakie zapewnia obecnie biogaz (unikanie emisji CO 2emisje, ulepszanie gleby,…) poprzez wprowadzenie cen emisji dwutlenku węgla, aby wyrównać szanse z paliwami kopalnymi. Przybliżenie tej wizji o krok bliżej rzeczywistości było centralnym elementem misji EUNB od ponad dekady i pozostanie nią w najbliższej przyszłości. Rozszerzenie naszego zasięgu poza kręgi wewnętrzne i zaangażowanie się w szerszy interes publiczny jest z pewnością najlepszym sposobem na rozwianie nieporozumień i promowanie świadomych opinii, dzięki którym razem możemy przekształcić wyzwania związane z przejściem na czystą energię w nieograniczone możliwości.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Źródło: europeanbiogas.eu
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE