Program „Stop Smog” bardziej przyjazny gminom

Program Stop Smog

Program Stop Smog finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne. A także termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Teraz ma on być korzystniejszy dla gmin!


REKLAMA


Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu.

Program Stop Smog – najważniejsze zmiany:

  • umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;
  • wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;
  • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
  •  wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;
  • poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych;
  • zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;
  • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2 proc. do 1 proc. lub 20 budynków);
  • zmniejszenie z 50 proc. na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Szczegóły naboru mają być opublikowane jeszcze w lutym br. na stronie NFOŚiGW w zakładce „Czyste Powietrze”.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: NFOŚiGW
Zdjęcie: Krakowski Alarm Smogowy

This post is also available in: polski

bem