Województwa zachodniopomorskie i opolskie to obok Wielkopolski dwa regiony, w których Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska przygotowały program pożyczek na wymianę kotłów grzewczych. Kto może z nich skorzystać?  

Reklama

Przeciętny mieszkaniec Wielkopolski, a także województw zachodniopomorskiego i opolskiego może liczyć na program pożyczek, czyli finansowe wsparcie Wojewódzkich Oddziałów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy, że wymieni piec lub kocioł grzewczy na nowocześniejszy. Może to być kocioł na pellet, gaz, a nawet i węgiel. Pieniądze dostanie też na ocieplenie budynku domu.

Zachodniopomorskie proponuje

Nazwa programu: Program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Linia 1A – źródła ciepła

Beneficjenci: osoby  fizyczne

Program pożyczek finansuje:

– wymianę kotłów zasilanych paliwem stałym na wysokosprawne kotły kondensacyjne lub inne odnawialne źródła ciepła,

– instalację źródeł ciepła/chłodu opartych o odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, piece gazowe),

– modernizację instalacji grzewczej,

– wykonanie przyłącza do sieci gazowniczej, i scentralizowanej sieci grzewczej,

– inne działania związane z modernizacją i wykorzystaniem OZE na potrzeby generacji ciepłą/chłodu zaakceptowane przez Fundusz.

Zasady dofinansowania w zachodniopomorskim:

– pożyczka na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat,

– możliwość umorzenia od 30% do 50% pożyczki,

– okres realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy,

– moc znamionowa instalacji nie może przekroczyć 300 kW.

Szczegóły: https://www.wfos.szczecin.pl/linie-pozyczkowe/zrodla-ciepla-chlodu-linia-a1.html

Opolskie proponuje:

Nazwa programu: Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim

Beneficjent: osoby fizyczne

Program pożyczek finansuje:

– zakup i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów i lokali mieszkalnych:

 1. a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt
 2. b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,
 3. c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
 4. d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 5. e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

W ramach podprogramu Eko-dom:

termoizolację domów mieszkalnych z wymianą źródeł ciepła na:

 1. a)   kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 2. b)   kotły gazowe,
 3. c)   kotły na lekki olej opałowy,
 4. d)   piece zasilane prądem elektrycznym,
 5. e)   podłączenie do sieci ciepłowniczej;

W ramach programu Eko-piec:

wymianę źródeł ciepła dla gospodarstw domowych na:

 1. a) kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 2. b) kotły gazowe,
 3. c) kotły na lekki olej opałowy,
 4. d) piece zasilane prądem elektrycznym,
 5. e) podłączenie do sieci ciepłowniczej

Umorzeniu może podlegać:

–      do 30% wartości pożyczki – w przypadku Programu EKO-PIEC,

–      do 20% wartości pożyczki – w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE,

Zasady dofinansowania w opolskim:

1)   oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% rocznie.

2)   program pożyczek przewiduje umorzenie części pożyczki ponadto są one udzielane bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.

3)   maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do daty spłaty ostatniej raty, wynosi:

–      10 lat – dla pożyczek ≥ 20 000 zł,

–      5 lat – dla pożyczek mniejszych niż 20 000 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r.

Szczegóły: http://www.wfosigw.opole.pl

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE