Polska neutralna emisyjnie do 2050 roku. Jak to osiągnąć? Potencjalny scenariusz dekarbonizacji krajowej gospodarki przedstawia raport McKinsey & Company. To międzynarodowa firma doradztwa strategicznego. Według autorów opracowania główną dźwignią dekarbonizacji będą odnawialne źródła energii.


REKLAMA

Reklama

Polska neutralna emisyjnie

Według specjalistów raportu McKinsey & Company Polska jest w stanie obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych względem 2017 r. o 91 proc. oraz zwiększyć pochłanianie dwutlenku węgla na tyle, by zrekompensować pozostałe 9 proc. emisji, których ograniczenie jest szczególnie trudne. Tym samym Polska mogłaby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 r.

Raport wymienia główne sektory krajowej gospodarki wymagające dekarbonizacji:

  • przemysł,
  • transport,
  • budynki (w szczególności ich ogrzewanie),
  • rolnictwo,
  • energetyka.

Opracowanie analizuje każdy z w/w obszarów i przedstawia możliwe scenariusze. Scenariusze, które pozwoliłyby osiągnąć neutralność emisyjną kraju w perspektywie najbliższych 30 lat.

– W 2017 roku transport odpowiadał za emisję 63 MtCO2, tj. 15 proc. całkowi­tych emisji w Polsce. 98 proc. emisji pochodziło z transportu drogowego, zaś pozostałe 2 proc. z transportu kolejowego i lotni czego w obrębie kraju. Z naszych analiz wynika, że osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 r. wymagałoby niemal całko­witej redukcji emisji generowanych przez sektor transportowy (99 proc. redukcji, tj. 62 MtCO2) – piszą autorzy raportu.

Jeśli chodzi o proponowane rozwiązania to raport stawia przede wszystkim na energetykę wiatrową, a także na PV i atom. Według autorów publikacji aż 75 proc. całkowitej produkcji energii w 2050 r. może pochodzić z wiatru. Publikacja rekomenduje także podjęcie działań w tych obszarach, gdzie redukcja emisji jest najtrudniejsza. Choćby poprzez wdrożenie technologii CCUS – wychwytywania i składowania CO2 w przemyśle czy stworzenie krajowej sieci ciepłowniczej opartej na alternatywnych źródłach ciepła.

Raport Biogaz w Polsce 2020

Pobierz raport

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Emisje gazów cieplarnianych w Polsce w 2017 r.

  1. Sektor energetyki i ciepłownictwa odpowiada za 38% (156 MtCO2e) całkowitych emisji. Głównie w procesie generowania energii elektrycznej opartym na węglu kamiennym i brunatnym (ok. 82%) oraz zastosowaniu systemów kogeneracyjnych opalanych węglem.
  2. Sektor przemysłu odpowiada za 22% (91 MtCO2e) całkowitych emisji –najwięcej generuje produkcja paliw (36%), minerałów niemetalicznych (22%), środków chemicznych (13%) i stali (9%).
  3. Transport odpowiada za 15% (63 MtCO2e) całkowitych emisji –54% generują pojazdy osobowe, 44% auta ciężarowe i autobusy, pozostałe 2% przypada na lotnictwo, transport morski i kolejowy.
  4. Budynki generują 11% (46 MtCO2e) całko-witych emisji, które pochodzą głównie z opalanych węglem lub gazem systemów ogrzewania wody i pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
  5. Sektor rolnictwa odpowiada za 11% (44 MtCO2e) całkowitych emisji –45% to emisje inne niż CO2, pochodzące głównie z fermentacji jelitowej i gospodarki nawozami, 25% to emisje CO2wynikające z procesu generowania energii z wykorzystaniem diesla, 30% ma związek z wapnowaniem i zastosowaniem mocznik.

Autorzy raportu przedstawiają potencjalny spadek emisji w Polsce do 2050 r. w scenariuszu minimalizującym koszty dekarbonizacji. Tu wymieniają przede wszystkim rozwój OZE (farmy wiatrowe, technologia CCUS), wykorzystanie paliw alternatywnych w przemyśle (biomasa, wodór, energia elektryczna), rozwój rynku aut elektrycznych, zastosowanie paliw alternatywnych (biomasa, pellet) w budynkach. Co ciekawe, opracowanie praktycznie nie uwzględnia rolę biogazu w dekarbonizacji rolnictwa. Według raportu „dekarbonizacja w rolnictwie polegałaby głównie na rezygnacji z maszyn zasilanych przez paliwa kopalne na rzecz sprzętu niskoemisyjnego i na ograniczaniu emisji generowanych przez zwierzęta. Obecnie nie istnieje technologia pozwalająca na całkowitą eliminację emisji w tym sektorze”.

Rola biomasy w dekarbonizacji gospodarki

Raport w scenariuszach dla poszczególnych sektorów gospodarki uwzględnia także rolę biomasy. W przypadku przemysłu autorzy piszą, że biomasa zarówno w formie sta­łej, jak i płynnej (np. przetworzo­na w bionaftę) może zastąpić paliwa kopalne oraz surowce.

Aby wspierać wdrażanie przemy­słowych rozwiązań dekarboniza­cyjnych, należy rozbudować lub od no wić istniejące elementy infrastruktury oraz stworzyć nowe. Infrastruktura wspierająca powinna pomagać w dostępie do biomasy i bioenergii produkowanych w sposób zrównoważony, odpadów, niskoemisyjnego wodoru, gazu i energii elektrycznej.

Biomasa ma być także narzędziem redukcji emisji w budynkach. „Można ograniczyć wyko­rzystanie wysokoemisyjnych źródeł energii, zastępując bojlery i piece opalane węglem, gazem lub olejem opałowym, urządzeniami zasi­lanymi z niskoemisyjnych źródeł alternatywnych. Wśród takich rozwiązań można wymienić biomasę wytwarzaną w zrównoważony sposób”.

Cały raport jest dostępny tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: www.mckinsey.com/pl
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE