W Ministerstwie Energii z końcem stycznia zaszły zmiany personalne. Chodzi o stanowiska dyrektorów departamentów energii odnawialnej, rozproszonej i ciepłownictwa oraz energii jądrowej. Andrzeja Kaźmierskiego na stanowisku dyrektora departamentu oze zastąpił Piotr Czopek, a nowym dyrektorem departamentu energii Jądrowej został Tomasz Nowacki. Wcześniej funkcję tę sprawował Józef Sobolewski.

Departament energii odnawialnej, rozproszonej i ciepłownictwa to jeden z najważniejszych departamentów w ministerstwie. Odpowiada m.in. za

Reklama
  • inicjowanie i realizację zadań w zakresie opracowania propozycji działań dotyczących odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych zmierzających do realizacji celów krajowych w zakresie udziału energii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużywanych w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chłodu oraz transportu, a także w zakresie określania wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych;
  • realizację zadań w zakresie ciepłownictwa i kogeneracji;
  • tworzenie podstaw energetyki rozproszonej, poprzez:
  • wdrożenie koncepcji klastrów energii i spółdzielni energetycznych,
  • wzmocnienie sektora prosumenckiego,
  • poprawę efektywności ekonomicznej małych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu, paliw ciekłych i gazowych oraz paliw stałych;
  • rozwój lokalnych sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych na potrzeby rozwoju źródeł wytwarzania.

Na początku roku mówiło się także o tym, że być może dojdzie do zmian także na stanowiskach wiceministrów, ale na informacje te nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości.

 

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE