Blisko pół miliona złotych przeznaczonych zostało na nawiązanie i wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i popularyzacji odnawialnych źródeł energii. W ogłoszonym naborze w ramach Programu Operacyjnego PL 04 do rozdysponowania jest 100 tys. euro, czyli prawie 436 tys. zł.

Reklama

Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, w ostatnim dniu marca br. ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (FWD NMF) na poziomie Programu na dofinansowanie projektów na kwotę 100 000 euro, tj. 435 930,00 zł. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z FWD NMF 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.

NFOŚ czeka na wnioski

-Wnioski o dofinansowanie będzie przyjmował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 18 kwietnia do 31 maja 2017 r. W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość wydłużenia daty zakończenia naboru. Możliwe jest też przesunięcia pieniędzy na inne działania dwustronne – informuje Sawomir Kmiecik, rzecznik NFOŚ.

Pieniądze z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Do dofinansowania kwalifikują się projekty nieinwestycyjne złożone w partnerstwie z organizacją z Norwegii, działającą w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotem wsparcia są działania polegające na organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów. Muszą się one przyczynić do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami międzynarodowymi oraz z Norwegii.

Obszary współpracy za pieniądze  z Norweskiego Mechanizmu Finansowego obejmują między innymi: plany energetyczne dla regionów/gmin (systemy energii – produkcja – zużycie); łagodzenie długoterminowych zmian klimatu; współpracę między ośrodkami zajmującymi się wydajnością energetyczną i/lub energią odnawialną. Ponadto mogą obejmować: wzrost wydajności energetycznej w sektorze usług publicznych (dostawcy i dystrybutorzy energii itd.); energię alternatywną (wykorzystanie biomasy w systemach ciepłowniczych); warunki wstępne do wykorzystania energii alternatywnej (infrastruktura dla alternatywnego paliwa itd.). Za środki z NMF można też dokonać: konwersji instalacji spalania na przyjazne dla środowiska. Współpraca może też polegać na: przygotowywaniu wspólnych regulacjach UE, dyrektyw i celów w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle iw zakresie redukcji emisji gazów i pyłów.

Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla…

O dofinansowanie ze środków FWD NMF mogą ubiegać się: organizacje zrzeszające lub działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związki i partnerstwa miast, gmin, powiatów i regionów; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia; a także organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze).

Źródło: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE