Trwają prace zmierzające do monitorowania jakości paliw stałych, a w konsekwencji ograniczenia sprzedaży detalicznej paliwa złej jakości.  Nowy przepis ma sprawić, że węgiel złej jakości zniknie z rynku detalicznego.  Ministerstwo chce też ograniczyć import węgla.

Reklama

Ministerstwo Energii opublikowało wyniki konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Jak zwraca uwagę fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, za kilka miesięcy nie wolno będzie sprzedawać detalicznie mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz paliw mieszanych. Paliwa te, z uwagi na bardzo wysoką emisyjność w przypadku wykorzystywania w domowych piecach, nie nadają się do stosowania w sektorze komunalno-bytowym, niezależnie od ich jakości. Zabroniony ma zostać także handel paliwami mieszanymi.

Zniknie luka

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wprowadzi do definicji przedsiębiorcy określenie „wprowadzania do obrotu paliw stałych”. Pozwoli to doprecyzować podmioty, u których będzie dokonywana kontrola jakości paliw stałych.

Ponadto wprowadzone zostanie sformułowanie „i paliwa stałe” w przepisach ustawy odnoszących się do terminu „paliw”. Obecnie zapis „wprowadzanie do obrotu” odnosi się jedynie do paliw, pomijając paliwa stałe. Z uwagi na potrzebę prawidłowego funkcjonowania sytemu monitorowania i kontrolowania jakości dla paliw stałych, kluczowym jest zlikwidowanie tej luki prawnej przez uzupełnienie definicji o paliwa stałe.

Zgodnie z projektem ustawy określone zostaną również miejsca, z których Inspekcja Handlowa i Służba Celna będą mogły pobierać próbki paliw stałych do kontroli. Wprowadzenie takiego przepisu umożliwi dokonywanie kontroli węgla z wagonów i samochodów. Warto zwrócić uwagę, że próbki paliw stałych będą pobierane zarówno przez inspektorów Inspekcji Handlowej – na składach węgla oraz przez funkcjonariuszy Służby Celnej – np. z wagonów kolejowych na przejściach granicznych.

Stop dla paliwa złej jakości

Proponowany pakiet zmian umożliwi:

– monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych,

– ograniczenie napływu do Polski paliwa złej jakości czyli na przykład węgla niesortowanego. Importerzy będą zobligowani do tego, aby węgiel który wpływa był poddawany sortowaniu. Z danych Ministerstwa Energii wynika, że do listopada 2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla. Najwięcej, bo 4,61 mln ton importowano węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej,

– uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom uzyskania informacji o jakości sprzedawanego paliwa w oparciu o charakterystyki jakościowej przekazywanych do obrotu paliw stałych.

Ustawa po znowelizowaniu miałaby wejść w życie uchwalona z 3-miesięcznym vacatio legis. Po zaaprobowaniu projektu przez Radę Ministrów, projekt muszą jeszcze zostać przyjąć posłowie. Następnie wymaga akceptacji Komisji Europejskiej.

Źródło: gramwzielone.pl, me.gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE