10 grudnia br. w Tleniu odbędzie się konferencja pt.”Nowe źródło energii odnawialnej przyszłością Polski. Naturalny Osad Denny NOD- lekarstwem na kryzys energetyczny”. Konferencyjna debata będzie okazją do znalezienia  sposobu na rewitalizację, naturalizację i rekultywację  zanieczyszczonych zasobów środowiska, jego odtwarzanie z równoczesnym pozyskaniem korzyści ekonomiczno – środowiskowych zgodnych z dyrektywami unijnymi szczególnie w sektorze energetycznym.

 

Reklama

Tematyka konferencji:  „Wytwarzanie ekologicznego biopaliwa z Naturalnych Osadów Dennych w połączeniu z biokomponentami w oparciu o technologie sprzyjające środowisku” oraz „Wytwarzanie środków poprawiających właściwości gleb na bazie naturalnych osadów dennych pozyskiwanych w procesie rekultywacji akwenów wodnych”.

Tegoroczna konferencja w Tleniu  to wynik wieloletnich badań i działań interdyscyplinarnych,  studyjnych, pracowników naukowych,  technicznych o różnych zawodach i wykształceniu których połączyła pasja do ochrony przyrody, ochrony środowiska i jej racjonalnego wykorzystania.

Po wieloletnich badaniach doprowadzili oni do stworzenia unikalnej innowacyjnej technologii wykorzystania naturalnych osadów dennych na potrzeby energetyki i innych gałęzi przemysłu. Rozszerzenie tego przedsięwzięcia jest możliwe we wszystkich jednostkach samorządowych regionu i nie tylko, do którego stwierdzenia predysponują posiadane badania i materiały. Sposób i metody takiego osiągnięcia powinny zainteresować  środowiska naukowe, samorządowe, a także działające na rzecz ekorozwoju.

Konferencyjna debata będzie okazją do znalezienia  sposobu na rewitalizację, naturalizację i rekultywację  zanieczyszczonych zasobów środowiska, jego odtwarzanie z równoczesnym pozyskaniem korzyści ekonomiczno – środowiskowych zgodnych z dyrektywami unijnymi szczególnie w sektorze energetycznym.

TO COŚ WIĘCEJ  NIŻ  KONFERENCJA, BO TU UKSZTAŁTUJE SIĘ NOWE SPOJRZENIE  NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ!

Pobierz “Program-konferencji.pdf”

Program-konferencji.pdf – Pobrano 213 razy – 496,38 KB

Szczegóły i zgłoszenia  udziału na www.fundacjahabitat.pl 

Magazyn Biomasa jest partnerem medialnym konferencji.

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE