Silniki spalinowe stosowane w biogazowniach charakteryzują się ciągłą pracą z wykorzystaniem maksymalnej mocy. Paliwo gazowe odporne na spalanie stukowe umożliwia wysokie efektywne ciśnienie sprężania, które z kolei prowadzi do wysokiej temperatury spalania. Rezultatem tego jest zwiększony poziom tlenków azotu w spalinach, które reagują z eksploatowanym olejem i powodują utlenianie i nitrowanie oraz wzrost lepkości. Powstawanie kwasów (organicznych i nieorganicznych) stwarza niebezpieczeństwo zakwaszenia oleju i korozyjnego oddziaływania oleju.

Jakości i skład gazu mogą się zmieniać w trakcie pracy silnika i mogą być odpowiednio kompensowane przez regulacje i obsługę. Głównymi składnikami mającymi wpływ na najważniejsze parametry i charakterystykę spalania (np. odporność na spalanie stukowe, wartość opałową, temperatura spalania, prędkość rozchodzenia się płomienia oraz właściwości zapłon) są: Metan (MH4), główny nośnik energii, wyznaczający wartość opałową, Wodór (H2) podnoszący wartość energetyczną oraz węglowodory o budowie łańcuchowej jak np. Propan (C3H8) i Butan (C4H10) a także gazy obojętne jak azot (N2) i dwutlenek węgla (CO2). Najczęściej spotykanymi składnikami towarzyszącymi w różnych rodzajach paliw gazowych są związki siarki (S), siarkowodór (H2S), chlor (Cl), fluor (F), związki krzemu (Si) lub pył.

Reklama

Oilwelle_Gas

Działanie tych zanieczyszczeń jest proporcjonalne do ich ilości obecnej w silniku podczas pracy. Niższa wartość opałowa gazu powoduje zużycie większej ilości tego gazu w procesie spalania, a większa ilość spalonego gazu powoduje większą ilość zanieczyszczeń w spalinach. Aby móc ocenić i porównać różne rodzaje gazów, nawet o identycznych stężeniach zanieczyszczeń, należy je wykonać w odniesieniu do wartości opałowej paliwa gazowego.

Zanieczyszczenia, takie jak związki siarki, występują przede wszystkim w biogazach, więc
utlenianie i zakwaszanie oleju eksploatowanego w silnikach zasilanych tymi gazami postępuje znacznie szybciej. Innym problemem związanym ze stosowaniem takich paliw gazowych jest zmieniający się skład i jakość, które mogą zmieniać się w sposób ciągły w czasie pracy silnika. Silnik i oleje silnikowe mają, zatem do pokonania wiele wyzwań w zależności od zastosowanego rodzaju paliwa gazowego.

Powyższe warunki stawiają przed olejami stosowanymi w silnikach zasilanych paliwami gazowymi następujące wymagania:

– wysoka stabilność termiczna (odporność na wysoką temperatury pracy)

– odporność na starzenie

– bardzo dobre własności neutralizujące

Oleje silnikowe musza być dopasowane do charakterystyki silnika i rodzaju instalacji, w której silnik pracuje. Przykładowo, jest duża różnica pomiędzy zastosowaniem w instalacji zasilanej gazem ziemnym lub oczyszczonym biogazem (ze zmniejszona zawartością siarki) a zastosowaniem w instalacji zasilanej innym gazem specjalnym.

Grupa olejów silnikowych Titan Ganymet została specjalnie opracowana do stosowania w stacjonarnych silnikach zasilanych paliwami gazowymi. Specjalne dodatki o wysokich właściwościach, wysokiej odporności na utlenianie i nitrację gwarantują niezawodność nawet w ekstremalnie ciężkich warunkach pracy. Specjalne środki smarne produkowane przez firmę Fuchs oferują maksymalny stopień zabezpieczenia przed zużyciem oraz przeciwdziałanie korozji, tworzeniu się osadów, laków i kwasów, czyli korzystnie wpływają na trwałość i niezawodność silnika a jednocześnie pozwalają wydłużyć przebiegi między wymianami oleju.

Autor: Bogdan Ptak, Fuchs Oil Corporation

Zdjęcie: materiały prasowe Fuchs Oil Corporation

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE