Choć z ociepleniem klimatu głównie kojarzy się CO2, to nie tylko dwutlenek węgla odpowiada za globalne zmiany. F-gazy są powszechnie wykorzystywane w różnych celach, jednak Unia Europejska chce ograniczyć ich użycie.


F-gazy to gazy fluorowane. Nie występują one w naturze, wytwarzają je ludzie. Są niezwykle przydatne – można ich używać do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przy produkcji aerozoli, rozpuszczalników oraz do środków gaśniczych – a to nie koniec długiej listy ich zastosowań.

Reklama

F-gazy a efekt cieplarniany

Współczynnik globalnego ocieplenia (eng. GWP) wskazuje, że F-gazy przyczyniają się do globalnego ocieplenia 24 000 razy bardziej niż dwutlenek węgla. Zostało to obliczone na podstawie ilości ciepła, jaką poszczególne gazy są w stanie akumulować. W 2016 roku gazy fluorowane odpowiadały za 2,5% emisji powodującej globalne ocieplenie.

Regulacja prawne mają podnieść poziom bezpieczeństwa klimatycznego w ich stosowaniu. Z tego powodu praca z użyciem F-gazów wymaga uzyskania specjalnych uprawnień.


Czytaj też: Ze szkolnej stołówki do biogazowni


Gazy fluorowane uratowały warstwę ozonową

W 1987 roku zawarto protokół montrealski, którego celem było przeciwdziałanie dziurze ozonowej. Zrezygnowano wtedy z wykorzystywania w przemyśle gazów, które niszczą tę warstwę, czyli chlorofluorowęglowodorów (CFC) i wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC). Zostały one zastąpione właśnie gazami fluorowanymi – wodorofluorowęglowodorami (HFC). Mają one mniej destrukcyjny wpływ na warstwę ozonową Ziemi, jednak silnie akumulują ciepło, co prowadzi do ocieplenia klimatu.

Obecne cele UE odnośnie F-gazów

Cel ustalony przez UE we wcześniejszych latach to stopniowe zmniejszanie ilości gazów fluorowanych w podaży. W latach 2021-2023 zredukowanie ich udziału miałoby osiągnąć 45% względem 2015 roku. W latach 2024-2026 spadek ma dojść do poziomu 31%, od 2027-2029 ma to być 24%, a w 2030 roku docelowo będzie to 21%.

Jak można przeczytać w unijnym rozporządzeniu w sprawie gazów fluorowanych, po zmianach zaproponowanych w 2022 roku w Strasburgu, cele UE to:

– Łączne ograniczenie emisji o ok. 40 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla do 2030 r. i około 310 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla do 2050 r. oprócz ograniczenia już przewidzianego w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie: pixabay

Źródło: Euractiv

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE