Modus Energy realizuje inwestycje na Białorusi

Modus Energy realizuje inwestycje na Białorusi. To międzynarodowa firma znana w Polsce jako inwestor na rynku fotowoltaicznym, ale na Białorusi realizuje projekty budowy ośmiu biogazowni. Białoruś jest bardzo dobrze oceniana, jako kraj mający duży potencjał i przyjazne do tego typu inwestycji uwarunkowania prawne.

Modus Energy to międzynarodowa firma zajmująca się zrównoważoną produkcją biogazu na Litwie, Białorusi, w Polsce i innych krajach. Jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w dziedzinie biogazu i energii słonecznej. Wynika ono z ponad dziesięcioletniego doświadczenia w dziedzinie energii odnawialnej. Zarządza zielonym portfelem operacyjnym o mocy ponad 70 MW i mocy cieplnej 15 MW. Modus Energy zainwestował ponad 100 milionów euro w biogazownie i elektrownie słoneczne w regionie CEE.

– Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, produkcja biogazu, optymalizacja procesów i finansowanie rozwoju-konstruowania-inżynierii – wszystko to stanowi podstawę języka, w którym rozmawiamy codziennie – podkreśla Ruslan Sklepovič, Prezes Zarządu w Modus Energy. – W 2018 r. nasze działania zaowocowały roczną produkcją energii elektrycznej o wartości 126 GWh przy przetwarzaniu 890 000 ton masy organicznej – dodaje.

Modus Energy inwestuje na Białorusi

Firma zarządza 14 biogazowniami rolniczymi, biogazem o składowisku odpadów o łącznej mocy ponad 15 MWe, a także najnowocześniejszą linią do przetwarzania materiałów biodegradowalnych na Litwie. Modus Energy ma ambitne plany rozwoju działalności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wdrożono cztery projekty biogazowe na Białorusi. Dodatkowo wdrożono jeden projekt przy wsparciu lokalnego banku. EBOR dalej wspiera ekspansję Modus Energy na Białorusi. Przekaże 11 milionów USD na budowę dodatkowych dwóch biogazowni w 2019 roku. Poza tym firma chce rozszerzyć działalność na nowe rynki, aby rozpowszechniać koncepcje zielonej energii – jednym z tych rynków jest Polska.

Ruslan Sklepovič, Prezes Zarządu w Modus Energy odpowiada na pytania „Magazynu Biomasa”.

Dlaczego Białoruś jest zainteresowana inwestowaniem w biogazownie?

Białoruś jest bardzo korzystnym krajem dla rozwoju energii biogazowej. Wynika to z jego wielkości rynkowej i dynamicznego sektora hodowlanego, ale także dzięki wysiłkom rządu na rzecz rozwoju tego obszaru.

Ponadto kraj posiada przejrzysty system aukcji publicznych. Sprawia on, że ​​inwestycje w energię biogazu są klarowne i równe dla każdego inwestora. Biorąc pod uwagę te czynniki, planujemy rozszerzyć naszą działalność na Białorusi.

Ile waszych biogazowni będzie działać na Białorusi?

Do końca 2020 r. Modus Energy zakończy budowę ośmiu biogazowni i będzie je eksploatować, wytwarzając łączną moc 10 MWe i 10 MWh.

Czy Modus Energy ma plany wdrożenia biogazowni w Polsce?

Modus Energy inwestuje w sektor fotowoltaiczny od dwóch lat i aktywnie poszukuje gotowych projektów budowy biogazu, a także poszukuje rozwoju własnych projektów biogazowych w Polsce w sektorach przetwarzania odpadów rolnych i biodegradowalnych.

Polska ma ogromny potencjał w zakresie energii odnawialnej i istnieje polityczna wola osiągnięcia celów w zakresie energii odnawialnej do 2020 roku.

Zdjęcia: Modus Energy

This post is also available in: pl