Modernizacja energetyczna budynków 139 szkół artystycznych będzie kosztowała ponad pół miliarda złotych.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel około 409 mln zł.

Reklama

 

Dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej otrzyma Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.

Modernizacja energetyczna czyli…

Prace będą polegały na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych oraz zainstalowaniu nowych kotłów i pomp ciepła.

 

W wyniku rozszerzenia liczby budynków w jakich przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna zmniejszy się zużycie energii końcowej o ok. 24% oraz spadek gazów cieplarnianych o ok. 18%. Aneks podtrzymuje ustalenia dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w projekcie na poziomie ponad 60%.

Koszt całkowity przedsięwzięcia – na mocy aneksu – wynosi 501 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 mln zł ze środków unijnego Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Modernizacja energetyczna Łazienek

Rekordowa modernizacja energetyczna szkół artystycznych nie jest jedynym działaniem NFOŚiGW na rzecz instytucji kultury w ostatnim czasie. W ramach innych projektów wsparcie otrzymało także m.in. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie na przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Dawnej Oberży na terenie Muzeum Łazienek Królewskich” (całkowity koszt projektu – 1,2 mln zł; dofinansowanie z UE – 606 tys. zł), czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma inicjatywę „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (całkowity koszt projektu – 41 mln zł, dofinansowanie z UE – 31 mln zł).

 

Dotychczas w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej NFOŚiGW podpisał już 165 umów o całkowitej wartości projektów – ok. 1,4 mld zł, przy czym unijne dofinansowanie tych przedsięwzięć w sumie wyniosło prawie 1 mld zł.

 

Na zdjęciu Budynek dawnej oberży znajdujący się przy wjeździe do Łazienek od strony ul. Myśliwieckiej. To jeden z obiektów, który zostanie zmodernizowany energetycznie dzięki funduszom przeznaczonym przez NFOŚiGW. Dawna oberża, zwana austerią powstała zapewne w początkach l. 70. XVIII w. W 2. pół. XIX w. został podwyższony, co zmieniło całkowicie jego dawny dworkowy charakter.

(źródło NFOŚiGW)

http://old.lazienki-krolewskie.pl

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE