Ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu trafi do trzynastu beneficjentów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW ) ogłosił listę wnioskodawców. Ich koszty całkowite oszacowano na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Reklama

NFOŚiGW na efektywność energetyczną

Takich wniosków na liście trzynastu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (III konkurs z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu) jest aż sześć. To zadania wpisujące się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Modernizacja sieci ciepłowniczych (wraz z ich wyposażeniem) odbędzie się na terenie takich miast (średnich i tracących funkcje społeczno-gospodarcze), jak: Działdowo i Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), Zduńska Wola (woj. łódzkie), Krosno i Mielec (woj. podkarpackie) oraz Koło (woj. wielkopolskie). Łączna wartość tych przedsięwzięć wyniesie 49,8 mln zł przy unijnym wsparciu na poziomie 29,7 mln zł.

 Listę projektów ocienionych pozytywnie w procedurze konkursowej z działania 1.5 uzupełniają trzy inne miejskie inwestycje dotyczące efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Będą to: modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie), budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie (woj. łódzkie) oraz likwidacja węzłów grupowych w Suwałkach (woj. podlaskie).

Koszt wymienionych zadań to 60,9 mln zł, uwzględniający unijne dotacje w wysokości 37,3 mln zł.

Działania z zakresu efektywności energetycznej czekają także na mieszkańców województw: świętokrzyskiego i pomorskiego. W pierwszym przypadku odbędzie się modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie oraz budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój w celu likwidacji indywidualnych kotłowni. Zaś w drugim województwie realizowane będą inwestycje dotyczące dwóch projektów na obszarze Gdańska.

Chodzi o rozbudowę sieci ciepłowniczej celem zmniejszenia strat na przesyle wraz z likwidacją węzłów grupowych, a ponadto – modernizację newralgicznych odcinków sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych oraz instalacją systemu telemetrii i telemechaniki. Suma kosztów całkowitych tych czterech przedsięwzięć powinna zamknąć się w 49,2 mln zł, a dofinansowanie – w 18,2 mln zł.

 W efekcie realizacji wymienionych (trzynastu) inwestycji zostanie wybudowane lub zmodernizowane niespełna 70 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowanych lub zmodernizowanych 400 węzłów cieplnych. Rezultatem bezpośrednim będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ok. 224 tys. GJ, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 22,8 tys. ton oraz roczna redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych o 38,5 tony.

 Trzeci nabór z unijnego działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu prowadzony był od 30 października do 29 grudnia 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie. Opublikowane na stronie internetowej (tutaj) wyniki konkursu to ostateczna lista projektów, w sprawie których – po ostatecznych negocjacjach między stronami – Narodowy Fundusz zawrze umowy o unijne dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem konkursu, powinno to nastąpić do końca października 2018 r.

Źródło: NFOŚiGW
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE