Narodowy Kongres Biometanu – Program konferencji

 

 

 

POBIERZ PROGRAM KONGRESU:

Pobierz “6.-Kongres-Biometanu-program-PL-1.pdf”

6.-Kongres-Biometanu-program-PL-1.pdf – Pobrano 161 razy – 5,16 MB

Pobierz “6th-Biomethane-Congress-program-EN.pdf”

6th-Biomethane-Congress-program-EN.pdf – Pobrano 140 razy – 5,18 MB


ZAREJESTRUJ SIĘ NA 6. KONGRES BIOMETANU 

Więcej szczegółów na temat rejestracji, programu konferencji, możliwości sponsoringu i partnerstw medialnych na stronie internetowej www.magazynbiomasa.pl oraz pod numerem telefonu: +48 792 122 038

Bądźmy w kontakcie!


V Narodowy Kongres Biometanu 2022

30–31 MAJA 2022, AIRPORT Hotel Okęcie, Warszawa

PONIEDZIAŁEK 30 MAJA

09:00 – Rejestracja, networking przy kawie
09:45 – Otwarcie Narodowego Kongresu Biometanu

10:00 Możliwości produkcji biometanu w Polsce w świetle nowelizacji ustawy o OZE oraz polityki Europejskiego Zielonego Ładu
• Przyszłość branży biometanu w Polsce w świetle nowelizacji ustawy o OZE [prezentacja online]
Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
• Rola biometanu w dekarbonizacji gospodarki UE
Anders Mathiasson, European Biogas Association
• Perspektywy rozwoju rynku biometanu w Polsce
Michał Tarka, SMM Legal

12:00 – Przerwa kawowa, networking

12:20 Biometan w sieci czy bioLNG?
• BioLNG jako droga do dekarbonizacji gospodarki i transportu?, Lech Wojciechowski, Polska Platforma LNG i bioLNG
• Możliwości wykorzystania skroplonego biogazu na ramach projektu „Liquid Energy”
Mariusz Sadłowski, Biuro Energetyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku
• Krajowa dystrybucyjna sieć gazowa a możliwości rozwoju branży biometanu
dr hab. inż. Piotr Janusz, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• MemGas™ – modularny system konwersji biogazu do biometanu
Tomasz Jamrocha, Veolia Water Technologies Sp. z o.o.
• Membranowe rozwiązania do wytwarzania biometanu i bioLNG
Łukasz Wilczyński, KWE AB Energy Polska Sp. z o.o.

14:00 – Lunch

15:00 Aspekty techniczne i finansowe rozwoju rynku biometanu w Polsce

• Aspekty techniczne i finansowe zatłaczania biometanu do krajowej sieci gazowej
Marek Pituła, Damian Czesak, Polskie Stowarzyszenie Biometanu
• Inwestycje biometanowe w Polsce 2022: szanse i ryzyka – perspektywa inwestora
Krzysztof Domarecki, Selena Green Investments Sp. z o.o.
• Dobrowolne systemy w obowiązkowej certyfikacji biometanu
Szymon Kołodziejczyk, Elżbieta Jarosławska- Deja, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
• Na co zwrócić uwagę wybierając generalnego wykonawcę inwestycji biometanowej?
Marek Jedziniak, Biogas System S.A.
• Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych i wysokobiałkowych w biogazowniach
Klaudiusz Nowotny, NAHTEC Nahwärmetechnologie & Anlagentechnik GmbH

17:00 – Przerwa kawowa

17:20 Czy unijną politykę energetyczną trzeba napisać od nowa?
Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.
Moderacja: prof. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

20:00 – Kolacja branżowa

WTOREK, 31 MAJA

07:00-09:00 – Śniadanie

10:00 Biometan w Europie – różne perspektywy rozwoju „zielonego” gazu
• Ewolucja i rozwój rynku biogazu w Danii
Jeppe Juul Petersen, Ambasada Danii w Polsce
• Koncepcja technologiczna biogazowni Farmtec a.s. – doświadczenia przy wdrażaniu technologii na rynku czeskim, słowackim oraz polskim
Sebastian Gregorczyk – Farmtec a.s.; Artur Salomon – Hitachi Zosen Inova AG; Piotr Łuczak – Integrotech Sp. z o.o.
• Transformacja transportu z wykorzystaniem biometanu – rozwiązania on- i off-grid w Europie
Maurice Markerink, EnviTec Biogas AG
• „Zielony” wodór – perspektywy rozwoju
Dariusz Pachniewski, Hynfra P.S.A

12:00 Porównanie doświadczeń krajów UE w rozwoju biometanu.
Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.
Moderacja: Jolanta Kamińska, „Magazyn Biomasa”

13:00 – Zakończenie konferencji


Pobierz program V Narodowego Kongresu Biometanu

Pobierz “V-Narodowy-Kongres-Biometanu_program-PL.pdf”

V-Narodowy-Kongres-Biometanu_program-PL.pdf – Pobrano 348 razy – 3,43 MB


*program może ulec zmianie

Sponsorzy i Partnerzy

Patroni honorowi i medialni


Narodowy Kongres Biometanu 2020

Program konferencji 8 grudnia 2020

09:15 – 09:30 Otwarcie III Narodowego Kongresu Biometanu

Sesja I 09:30 – 10:30
1. Zmiany na europejskim rynku gazowym w kontekście rozwoju branży gazów odnawialnych
Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

2. Rynek biometanu w Polsce – stan aktualny i perspektywy rozwoju
Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

3. System wsparcia dla biometanu w Polsce
Michał Tarka, kancelaria Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy

10:30 – 10:45 Przerwa

Sesja II 10:45-12:45

1/ BioLNG jako droga do gospodarki zeroemisyjnej
Marcin Płocharski, Polska Platforma LNG

2/Zatłaczanie biogazu do sieci gazowej – możliwości i bariery
Piotr Kaczmarek, Fiorentini Polska

3/Technologie oczyszczania biogazu do biometanu
Paweł Filanowski, Czesław Rybicki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

4/Biometan w transporcie
Adam Stępień, Krajowa Izba Biopaliw

5/Biogazownie a rynek biometanu
Zdzisław Orzechowski, Toren SA

12:45-13:00 Przerwa

13:00-14:00 Panel dyskusyjny podsumowujący III Narodowy Kongres Biometanu
Moderacja: Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

14:00 Zakończenie III Narodowego Kongresu Biometanu

*Program może ulec modyfikacji

 

Pobierz “Narodowy Kongres Biometanu 2020 program”

NKB-3-program-PL-1.pdf – Pobrano 243 razy – 2,55 MB

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

 

 

Narodowy Kongres Biometanu 2019- Biometan w Polsce i w Europie

Poniedziałek, 9 grudnia 2019 r.

I.sesja tematyczna: Biometan w Polsce. Regulacje prawne i finansowanie inwestycji.
1. Biometan a realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego
2. System wsparcia dla biometanu w Polsce
3. Biometanownia – optymalny model biznesowy

II. sesja tematyczna: Biometan – biogaz spełniający wymagania jakościowe gazu sieciowego – zagadnienia praktyczne. Czy może być źródłem zysku dla inwestora?
Prowadzenie: Marek Pituła, Paweł Filanowski, dr Andrzej Wrebiak – Polskie Stowarzyszenie Biometanu
1. Wymagania jakościowe gazu sieciowego
2. Technologie produkcji biometanu z biogazu z punktu widzenia regulacji systemowych oraz oczekiwań odbiorców i operatorów sieci
3. Ekonomika projektu biometanowego w zależności od wykorzystania biometanu i wyboru systemu wsparcia
4. Procedura w praktyce (na podstawie realizowanych projektów)

III. sesja tematyczna: Biometan w Polsce i Europie – perspektywy rozwoju
1. Od biogazu do biometanu – wyzwania i perspektywy
2. Od biogazu do sieci
3. Doświadczenia uzdatniania biogazu do jakości gazu ziemnego w Austrii, Niemczech i Szwajcarii
4. Przykład wytwarzania i wykorzystania biometanu pochodzącego z biogazu składowiskowego
5. Certyfikacja biometanu na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju w świetle wymagań Dyrektywy RED II

IV. sesja tematyczna – Biometan w transporcie
1. Możliwości redukcji emisji GHG w transporcie dzięki zastosowaniu paliw metanowych
2. Biometan w transporcie miejskim – case study
3. „Zazielenianie” transportu miejskiego / lokalnego – opłacalna realizacja celów gospodarki niskoemisyjnej?
Panel dyskusyjny podsumowujący II Narodowy Kongres Biometanu

Wtorek, 10 grudnia 2019 r.
10:00 – 12:00 Analiza procesu fermentacji a efektywność produkcji biogazu
– warsztaty w Laboratorium Ekotechnologii Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Pobierz “II Nardowy Kongres Biometanu program.pdf”

II-Nardowy-Kongres-Biometanu_program.pdf – Pobrano 232 razy – 2,22 MB

Pobierz “II National Biomethane Congress program.pdf”

II-National-Biomethane-Congress_program_ENG.pdf – Pobrano 316 razy – 2,22 MB

Narodowy Kongres Biometanu 2019

Narodowy Kongres Biometanu 2018