Klastry energii będą ubiegać się o certyfikaty. Do końca lipca Ministerstwo Energii ma przedstawić regulamin ich certyfikacji. To jedna z informacji jaką usłyszeli uczestnicy konferencji „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”.

Reklama

Wnioski o dopuszczenie do procesu certyfikacji będą przyjmowane do końca września. Sam proces ma się zakończyć do końca listopada br.

Jakie będą warunki będą musiały spełnić klastry, by otrzymać certyfikat? Tego dowiemy się pod koniec lipca. Można jednak przypuszczać, że pod uwagę brane będą następujące elementy:

–  wyznaczenie koordynatora klastra;

– określenie obowiązków poszczególnych stron przedsięwzięcia;

– misja klastra;

– wyliczenie zapotrzebowania na energię;

– stworzenie efektu synergii oraz skorelowanie w czasie zapotrzebowania z produkcją energii.

Niewykluczone, że ubiegający się o dopuszczenie do certyfikacji będzie musiał przygotować symulację zapotrzebowania oraz krzywą produkcji energii. Kolejnym wymaganym elementem może być określenie wysokości emisji.

Dostaną wsparcie

Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym. W tym roku w ramach PO IiŚ przeznaczymy na ten cel 500 mln zł powiedział minister Krzysztof Tchórzewski, otwierając konferencję.

Szef resortu energii podkreślił, że przedstawiona przez ME koncepcja rozwoju klastrów energii spotkała się z zainteresowaniem Komisji Europejskiej (KE). –  Zaproponowane przez nas podejście powoduje, że część OZE może być traktowana podobnie jak konwencjonalne źródła w zakresie zabezpieczenia rynku mocy –  powiedział. Według pierwszych szacunków PSE, klastry mogłyby zabezpieczyć moce idące w gigawaty – mówił minister.

Minister Tchórzewski przypomniał, że na wsparcie klastrów w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, ME przeznaczy w tym roku 500 mln zł. Już za miesiąc przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach klastrów energii, będą mogli wystąpić o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na inwestycje w instalacje OZE.

Klastry energii mają się opierać na – dziś niewykorzystanych – zasobach lokalnych. Ma to być szansa na rozwój – również gospodarczy – regionów mniej zurbanizowanych.

Klastry pilotażowe

Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii KE Maciej Ciszewski mówił, że Komisja pozytywnie postrzega tą inicjatywę. Zaznaczył, że KE widzi wiele korzyści rozwoju takiego modelu, z aktywizacją lokalnych społeczności energetycznych na czele.

W tym roku ME ma wybrać pilotażowe klastry energii, które spełnią określone kryteria formalne i przeprowadzić proces ich certyfikacji. Certyfikowane klastry mają uzyskać dostęp do finansowania z unijnych programów adresowanych dla klastrów.

Dyrektor departamentu OZE w resorcie energii poinformował, że klastry, które zgłoszą się do inicjatywy podjętej przez Ministerstwo Energii, będą podlegać ocenie, w tym formalnej, którą przeprowadzi powołany przez resort panel ekspertów.

Źródło: www.me.gov.pl

Fot. Robert Domżał

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE