Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje dla Unii Europejskiej dotyczące celu klimatycznego na rok 2040, zgodnie z którymi zaleca w ciągu kolejnych 16 lat zredukowanie emisji gazów cieplarnianych netto o 90%. Polska nie ustala celu redukcji na 2040r .

Reklama

Cel klimatyczny na 2040 r.

Jak podaje KE, zmiany klimatu spowodowały w ciągu ostatnich pięciu lat szkody gospodarcze, których wartość szacuje się na 170 mld euro. Ich wpływ na ludzi i związane z nimi koszty ciągle rosną. Aby wzmocnić odporność Europy na kryzysy, jakie mogą się pojawić w przyszłości i zmniejszyć jej zależność od importu paliw kopalnych, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań.

Zgodnie z wcześniej założonymi celami za 7 lat Europa powinna zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w stosunku do 1990 roku.

Według Komisji Europejskiej wyznaczenie celu klimatycznego na rok 2040 utoruje drogę do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest punktem centralnym założeń Europejskiego Zielonego Ładu. KE zaleca redukcję emisji gazów cieplarnianych netto do 2040 r. o 90 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zrealizowanie ogłoszonych przez KE założeń pozwoli zbudować zdrowszą i bezpieczniejszą przyszłość dla Europejczyków, uczyni Europę bardziej odporną i wzmocni jej strategiczną autonomię.


Pierwszy w Polsce Kongres Carbon Capture – sprawdź!


Jak obniżyć emisje o 90 proc. do 2040 r.?

Aby osiągnąć cel obniżenia emisji o 90 proc. do 2040 r., KE rekomenduje podjęcie następujących działań na wielu polach, wśród których wymienia przede wszystkim pełne wdrożenie istniejących przepisów UE w celu zmniejszenia emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Jako jedne z najważniejszych wskazuje także konieczność obniżenia emisyjności przemysłu poprzez wykorzystanie OZE i zwiększenie produkcji krajowej w rozwijających się sektorach, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, ogniwa słoneczne.

Cel klimatyczny 2040, a sprawa polska

Opublikowane przez Komisję Europejską rekomendacje otwierają polityczną debatę na temat wyborów europejskich rządów i obywateli. Zaproponowany cel klimatyczny zostanie skonsultowany z Parlamentem Europejskim i krajami UE. Na tej podstawie kolejna Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowisko zaprezentowało już swoje stanowisko w tej sprawie.

Komunikat jest otwarciem debaty publicznej, a nie wiążącym dokumentem prawnym. Jego opublikowanie nie oznacza konieczności realizacji propozycji w nim zawartych. Polska nie ustala dziś celu redukcji emisji na 2040 rok – czytamy w komunikacie MKiŚ. – Jako kraj członkowski aktualnie koncentrujemy się na realizacji celów na lata 2030 i 2050, które zostały uzgodnione i przyjęte wcześniej. W toku analiz i konsultacji społecznych wkrótce wypracujemy skuteczną strategię sprawiedliwej transformacji, jednocześnie dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, przyrodzie i gospodarce.

źródło: KE, MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE