Dekarbonizacja sektora ciepłowniczego w Polsce to konieczność, ale i duże wyzwanie. Zeszły rok obfitował w wiele istotnych dla branży wydarzeń, które mogą wprowadzić transformację ciepłownictwa na nowe tory. Sytuację podsumowało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Reklama

Ciepłownictwo systemowe – w drodze ku zeroemisyjności

– Sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce jest co do zasady największym w Unii Europejskiej, stąd jego transformacja w kierunku nisko- i zeroemisyjności stanowi szczególne wyzwanie. W 2023 r. PTEZ aktywnie działało na forum krajowym i unijnym, aby formułować postulaty dotyczące kierunku dekarbonizacji, biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i rynkowe, a także konieczność zagwarantowania odbiorcom dostaw ciepła po akceptowalnych cenach i ochronę ich portfeli, przed próbami przerzucenia na nich całego kosztu transformacji – podkreśliła D. Jeziorowska, dyrektor PTEZ.

W 2023 r. miało miejsce wiele wydarzeń, które będą wpływać na kierunki transformacji polskich elektrociepłowni w ciągu najbliższej dekady. Jako te kluczowe o największym znaczeniu dla polskiego ciepłownictwa systemowego PTEZ wskazało między innymi:

  • finalizację prac nad rewizjami dyrektyw ETS, EED, RED i EPBD (w przypadku EPBD – wypracowanie politycznego uzgodnienia na etapie trilogów),
  • wdrożenie zmian wynikających z nowelizacji rozporządzanie taryfowego dla ciepła,
  • implementacja dyrektywy RED II,
  • zmiany w mechanizmie osłonowym dla odbiorców końcowych ciepła systemowego.

Zarejestruj się na Kongres Carbon Capture


Finansowanie inwestycji i modernizacji sektora ciepłowniczego

Jak podkreśla PTEZ, polskie ciepłownictwo w 2023 r. uzyskało dostęp do finansowania kosztownych procesów inwestycyjnych i modernizacyjnych. Uruchomiono między innymi środki dla ciepłownictwa w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Prowadzono intensywne prace nad programami wsparcia, rozporządzaniami pomocowymi oraz kryteriami wyboru projektów w ramach programów FEnIKS, FENG, które będą stanowiły ważne źródło finansowania realizacji inwestycji w systemach ciepłowniczych na terenie całego kraju.

Analizując perspektywy na przyszłość przedstawiciele PTEZ dostrzegają również wyzwania dotyczące przeprowadzenia inwestycji w zakresie transformacji sektora, którym trzeba będzie stawić czoła w 2024 r.

Z jednej strony kluczowym elementem będzie wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych, aby ułatwić im realizację inwestycji w kierunku zero- i niskoemisyjności. Jest to bardzo ważna kwestia, która dotyczy przede wszystkim systemów ciepłowniczych w dużych miastach, w których proces transformacji będzie najtrudniejszy i najbardziej złożony – wskazuje Dorota Jeziorowska. – Z punktu widzenia prawodawstwa krajowego istotne będzie wypracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych implementujących zmienione dyrektywy EED, RED, EPBD, ETS oraz IED. To one bowiem będą determinować przyszłość ciepłownictwa systemowego i stanowić o skuteczności procesu transformacji. 

Wśród istotnych dla branży kwestii, PTEZ wskazuje również na konieczność dalszego promowania technologii „Power to heat”, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, na którym również będzie skupiała się działalność Towarzystwa w roku 2024.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

źródło: PTEZ

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE