IV Kongres Biogazu odbędzie się 16-17 września 2019 w Hotelu Mercure w Poznaniu. Program wydarzenia obejmuje 3 bloki tematyczne, sesję networkingową, dyżur prawny i technologiczny. Ale też minitargi branżowe oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i władz samorządowych.

Kongres Biogazu 2019 to przede wszystkim podsumowanie zmian w sektorze biogazowym, jakie miały miejsce od ostatniego spotkania branży w grudniu 2018 r. Program wydarzenia obejmuje zagadnienia regulacji prawnych warunkujących rozwój biogazowni takich jak: systemy wsparcia dla producentów biogazu, premia kogeneracyjna, ustawa o nawozach i nawożeniu czy ustawa odpadowa ale także tematy istotne z punktu widzenia właściciela już działającej instalacji. Jak optymalizować produkcję biogazu, jak dobrać agregat kogeneracyjny do biogazowni, w jaki sposób monitorować ilość zużywanych substratów i jak dobrać odpowiedni wsad? Te wszystkie kwestie będą omawiali eksperci branżowi oraz praktycy, na co dzień zarządzający pracą biogazowni.

Reklama

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES!

Dyżur prawny i technologiczny

– Powyższe zagadnienia są bardzo istotne i często prowokują pytania i dalsze dyskusje, które otwierają nam następne tematy. Dlatego w tym roku postanowiliśmy uruchomić bezpłatny dyżur prawny i technologiczny, gdzie eksperci będą omawiać szczególnie trudne kwestie i rozwiewać wątpliwości biogazowników – mówi Jolanta Kamińska ze spółki  Biomass Media Group, która organizuje Kongres Biogazu.

Kongres Biogazu to także minitargi branżowe, dzięki którym inwestorzy i właściciele biogazowni mogą zapoznać się z ofertą dostawców technologii, sprzętu i maszyn dla instalacji. Ale nie tylko, bo na konferencji można spotkać się z przedstawicielami firm serwisujących biogazownie, przeprowadzających badania laboratoryjne czy oferującymi finansowanie dla biogazowni – podkreśla Maciej Kosiński z BMG.

Od odpadu do produktu

Hasło tegorocznego Kongresu to „od odpadu do produktu”. – Produktem może być nie tylko energia elektryczna czy cieplna, ale także poferment, biometan czy wodór z biogazu – mówi Jolanta Kamińska. W tym roku szczególnie mocno zaznaczona zostanie tematyka produkcji energii z odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych. – Ten trend doskonale rozwija się na Zachodzie, w Niemczech, Szkocji czy Włoszech. Powinniśmy korzystać z gotowych rozwiązań  i jak najszybciej przenosić je na polski grunt – uważa Maciej Roik, prezes zarządu Biomass Media Group. Bardzo ciekawie zapowiada się wystąpienie przedstawiciela władz samorządowych Wielkopolski, który będzie mówił o programie zakładającym produkcję wodoru z biogazu, który ma być wdrażany w województwie.

– Spodziewamy się, jak co roku, udziału co najmniej 150 – 170 gości z Polski i zagranicy. Liczymy także na obecność władz samorządowych oraz administracji rządowej, dla których to niepowtarzalna okazja aby przekonać się jakim ogromnym potencjałem biogazowym dysponujemy w Polsce. Biogazownie to przecież nie tylko produkcja „zielonej” energii czy ciepła. To także utylizacja odpadów produkcji spożywczo – rolno – mięsnej, redukcja CO2 dzięki zagospodarowaniu bioodpadów, które dziś trafiają na wysypiska i emitują metan, aktywizacja regionów wiejskich i szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw – przekonuje Jolanta Kamińska z BMG.

Program IV Kongresu Biogazu

16 września 2019 (PONIEDZIAŁEK)

8:30 –  9:30 Rejestracja uczestników, networking przy kawie

10:00 – Otwarcie IV Kongresu Biogazu

10:15 – 12:15 Sesja I – Rynek biogazu w Polsce – krajowe i unijne regulacje prawne warunkujące rozwój krajowego sektora biogazowego

1/Wystąpienie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz
2/Najnowsze trendy regulacyjno-rynkowe w polskiej branży biogazowej

Michał Tarka, Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy

3/Instrumenty wsparcia dla biogazowni rolniczych 2019-2020

Marcin Trupkiewicz, Kancelaria Prawna Tarka Trupkiewicz i Wspólnicy

4/ Inwestycje biogazowe – perspektywa inwestora

Jacek Wojerz, TergoPower

5/Zagospodarowanie pofermentu – przepisy unijne i krajowe

dr Tamara Jadczyszyn, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB

6/Dofinansowanie dla biogazowni

Wojciech Nawrocki, Metropolis Doradztwo Gospodarcze

12:15– 12:45 Networking przy kawie

12:45 – 14:45 Sesja II – Instalacja biogazowa – eksploatacja, wykorzystanie ciepła, optymalizacja produkcji biogazu

1/Biometan a kogeneracja

Łukasz Wilczyński, KWE AB Energy Polska

2/Optymalny dobór jednostki kogeneracyjnej/agregatu gazowego  na podstawie rodzaju instalacji biogazowej oraz dostępnych substratów

Tomasz Dusza, TEDOM

3/Oleje Shell Mysella – niezawodna eksploatacja silników gazowych

Mateusz Jarosz, Michał Bończyk, Shell Polska

4/Olej silnikowy a agresywny biogaz. Jak zapewnić niezawodną pracę silnika?

Albert Babiuch, Field Engineer, ExxonMobil

5/Biogaz, biometan, sieć – modyfikacja biogazowni rolniczej

Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

6/Wodór z biogazu – wielkopolska platforma wodorowa

Jacek Bogusławski, Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego

14:45 – 15:30 Lunch

15:30 – 16:50 Sesja III – Biogazownie  komunalne, oczyszczalniane i rolnicze w polityce gospodarki odpadami

1/ Ustawa o odpadach i ustawa o czystości i porządku w gminie – impuls inwestycyjny dla biogazowni odpadowych?

Jacek Chrząstek, STRABAG Umwelttechnik GmbH 

2/Dobór systemu uzdatniania biogazu z uwzględnieniem rodzaju substratów oraz typu/modelu agregatu kogeneracyjnego

Krzysztof Maciąg, ekspert rynku biogazu

3/Biogazownia przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów – case study

Piotr Szewczyk, ZUOK „Orli Staw”

4/Jak zwiększyć efektywność ekonomiczną i ekologiczną funkcjonowania oczyszczalni ścieków?
5/Biogazownia liniowa vs. biogazownia szczytowa  – możliwości i bariery

prof. Jacek Dach, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

16:50 – 17:50 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i władz samorządowych podsumowujący IV Kongres Biogazu
17:50 – 19:00 Sesja networkingowa
18:00 – 19:00 Bieg po energię
20:30 Kolacja branżowa

17 września 2019 (WTOREK)

10:00 – 14:00 Wyjazd studyjny – zwiedzanie biogazowni rolniczej III generacji w Przybrodzie

 

Kontakt w sprawie konferencji:

Jolanta Kamińska – Biomass Media Group

j.kaminska@magazynbiomasa.pl, tel. +48 790439 216

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE