Przez najbliższe 25 lat odpady powstałe w Poznaniu i gminach należących do GOAP  utylizować będzie poznańska spalarnia nazywana też – ITPOK-iem.

Reklama

Rozruch technologiczny zakończył się. Poznańska spalarnia pomyślnie przeszła wszystkie testy – mówi Beata Nasiadka z Działu Komunikacji SUEZ Polska. To przykład pierwszego w Polsce hybrydowego PPP, zakończonego w terminie i założonym budżecie. Ze względu na przyjętą formułę realizacji i sposób finansowania jest to pionierski projekt na europejskim rynku gospodarki odpadami.

Poznańska spalarnia zbudowana została zgodnie z terminem założonym w umowie z Miastem Poznań. Od 22 grudnia 2016 r. ITPOK ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co oznacza, że trafią tu zmieszane odpady komunalne z Regionu II opisanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (Gminy wchodzące w skład ZM GOAP oraz Suchy Las). Z dniem 29 grudnia 2016 r. zakład ogłosił Pierwszy Dzień Dostępności. Było to możliwe dzięki wcześniejszemu uzyskaniu przez Instalację pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnemu wynikowi kontroli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zakończenie budowy zakładu w ustalonym terminie i w ramach założonego budżetu to efekt precyzyjnego zaplanowania każdego etapu prac oraz współpraca z doświadczonymi podwykonawcami. Eksploatacja obiektu na najwyższym poziomie jest możliwa dzięki wykorzystaniu najlepszej, dostępnej technologii oraz know-how naszych ekspertów doświadczonych przy realizacji podobnych instalacji na świecie – powiedział Stephane Heddesheimer, Dyrektor Zarządzający SUEZ Treatment Solutions.

ITPOK jakiego nie ma stolica

Dzięki tej inwestycji Poznań dołączył do grupy europejskich miast, które skutecznie odpowiadają na współczesne wyzwania z zakresu ochrony środowiska.

Udowodniliśmy, że można pogodzić interesy zarówno publicznych, jak i prywatnych podmiotów z korzyścią dla mieszkańców i środowiska. Elementem decydującym o realizacji inwestycji w formule PPP oraz wyborze spółki Suez na partnera tego projektu było jej doświadczenie w zakresie realizacji oraz eksploatacji tego typu obiektów. Dzięki PPP mamy pewność, że SUEZ budując poznańską spalarnię zadbał o wysoką jakość wykonanych prac oraz bezpieczeństwo obiektu dla środowiska w czasie jego eksploatacji. Zgodnie z umową bowiem, przez najbliższe 25 lat to właśnie partner prywatny będzie odpowiadać za zarządzanie tą instalacją – powiedział Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Przykład Poznania pokazuje jak samorządy mogą współpracować z prywatnymi inwestorami, aby zapewnić efektywne kosztowo rozwiązania dla ważnych zadań związanych z ochroną środowiska – mówi William Pierson, Dyrektor Zarządzający Marguerite.

Pracownicy SUEZ Zielona  Energia, mieszkający w Warszawie  twierdzą, że zazdroszczą Poznaniowi takiej spalarni. Ich zdaniem instalacja wyprzedza wręcz obowiązujące standardy ochrony środowiska, a to co wydostaje się z komina  nie zagraża mieszkańcom.

Poznańska spalarnia jest bezpieczna

Poznańską instalację wyposażono w technologię rusztową, która dzięki wieloletniej optymalizacji i udoskonalaniu, zapewnia wysoką skuteczność procesu i spełnianie surowych norm środowiskowych.

Bezpieczeństwo emisji spalin gwarantują zastosowane sprawdzone metody ich oczyszczania, dzięki temu ITPOK jest bezpiecznym i nieuciążliwym sąsiadem – mówi Jean-Michel Kaleta, członek Zarządu SUEZ Zielona Energia.

ITPOK (Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych), stanowią istotny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Europie Zachodniej. Zaprojektowano je tak, aby przynosiły maksimum korzyści mieszkańcom – bezpiecznie spalają odpady emitując do atmosfery praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze, rozwiązują  „problem” odpadów komunalnych, a  przede wszystkim dostarczają energię elektryczną i cieplną wytworzoną w tym procesie. Pozostają przy tym „nieuciążliwym” sąsiadem.

Kosztowny ITPOK

Poznańska ITPOK powstała w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w wyniku umowy zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 roku między Miastem Poznań a SUEZ Zielona Energia. Łączny koszt inwestycji to 832 mln PLN. Finansowanie zapewnił Partner Prywatny ale Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Połączenie prywatnych finansów i pieniędzy unijnych to pionierskie rozwiązanie (tzw. finansowanie hybrydowe). Nagrody za innowacyjną strukturę finansowania od instytucji europejskich potwierdzają, że był to nowatorski pomysł nie tylko w Polsce, ale nawet w skali europejskiej.

Spalarnia pozwoli na redukcję ilości składowanych odpadów komunalnych pochodzących ze stolicy Wielkopolski oraz okolicznych gmin. Tym samy obsłuży obszar, który  zamieszkuje  ponad 740 tys. osób. Rocznie ITPOK będzie produkować prąd i ciepło z około 210 tys. ton odpadów. Powstająca w trakcie spalania odpadów energia cieplna, za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin, trafi do mieszkańców Poznania. Instalacja zaopatrzy też krajowy system elektroenergetyczny w energię elektryczną. Przychody ze sprzedaży obydwu rodzajów energii zostaną przekazane do budżetu Miasta.

Do budowy instalacji SUEZ Zielona Energia wybrał konsorcjum dwóch firm – w zakresie technologii  firmę Hitachi Zosen Inova, a w zakresie robót budowlanych firmę Hochtief.

Źródło:http://www.sita-zielonaenergia.pl/aktualnosci

Zdjęcie: A.Kaczmarczyk/SUEZ Zielona Energia

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE