Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) przedstawionych w ostatnim raporcie, inwestycje w czystą energię na świecie osiągną w tym roku ponad 1700 mld dolarów, co oznacza, że nakłady przeznaczone na OZE przewyższą wydatki na paliwa kopalne.

Zgodnie z nowym raportem IEA obawy dotyczące cen i bezpieczeństwa wywołane globalnym kryzysem energetycznym wzmacniają dynamikę bardziej zrównoważonych opcji. Dlatego też inwestycje w czyste technologie energetyczne znacznie przewyższają wydatki na paliwa kopalne.

Reklama

1700 mld dolarów na czyste technologie, w tym OZE

Jak wynika z raportu World Energy Investment, w 2023 roku inwestycje energetyczne na świecie mają wynieść około 2,8 biliona dolarów. Z tego ponad 1,7 biliona dolarów będzie przeznaczone na czyste technologie: odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne, energię jądrową, sieci, magazynowanie, paliwa niskoemisyjne, poprawę wydajności i pompy ciepła. Reszta, czyli nieco ponad 1 bilion dolarów, zostanie zainwestowana w węgiel, gaz i ropę.

Według szacunków IEA roczne inwestycje w czystą energię w latach 2021-2023 wzrosną o 24% , głównie za sprawą OZE i pojazdów elektrycznych. Tymczasem w sektorze paliw kopalnych w tym samym okresie będzie można mówić o wzroście nakładów na poziomie 15%, który wygenerują gospodarki wysoko rozwinięte i Chiny.


Czytaj też: OZE w czasie wojny: 100 km od linii frontu powstała ukraińska farma wiatrowa


Więcej inwestycji w energię słoneczną niż w ropę naftową

„Czysta energia rozwija się szybko – szybciej niż wielu ludzi sądzi. Widać to jasno w trendach inwestycyjnych, gdzie czyste technologie dystansują się od paliw kopalnych” – powiedział dyrektor wykonawczy IAE Fatih Birol. – „Za każdego dolara zainwestowanego w paliwa kopalne około 1,7 dolara przeznacza się teraz na czystą energię. Pięć lat temu stosunek ten był jeden do jednego. Jednym z  przykładów są inwestycje w energię słoneczną, które po raz pierwszy wyprzedzą ilość inwestycji w produkcję ropy naftowej.”

Niskoemisyjne technologie energetyczne, szczególnie fotowoltaika, będą stanowić prawie 90% inwestycji w wytwarzanie energii. Także globalna sprzedaż pomp ciepła od 2021 roku odnotowała dwucyfrowy roczny wzrost. Według prognoz również sprzedaż pojazdów elektrycznych zwiększy się o jedną trzecią w tym roku.

Inwestycje w czystą energię zostały w ostatnich latach wzmocnione przez wiele czynników, w tym okresy silnego wzrostu gospodarczego i niestabilnych cen paliw kopalnych, które wzbudziły obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza po inwazji Rosji na Ukrainę.


Kongres Biogazu już w grudniu – sprawdź!


Najmniej w czystą energię inwestują kraje rozwijające się

Największe niedobory w inwestycjach w czystą energię dotyczą gospodarek rozwijających się. Istnieje kilka pozytywnych przykładów, takich jak dynamiczne rozwój energii słonecznej w Indiach oraz nakłady na odnawialne źródła energii w Brazylii i niektórych rejonach Bliskiego Wschodu. Jednak inwestycje w wielu krajach są powstrzymywane przez takie czynniki, jak wyższe stopy procentowe, niejasne ramy polityczne i projekty rynkowe, słaba infrastruktura sieci, obciążone finansowo przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i wysoki koszt kapitału. Według ekspertów IEA społeczność międzynarodowa musi zrobić znacznie więcej, zwłaszcza w celu napędzania inwestycji w gospodarki o niższych dochodach.

Rynek Biogazu i Biometanu

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: IEA

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE