Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zapraszają na specjalistyczne Spotkanie Branżowe „Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej”. Odbędzie się ono 15 lutego 2018 roku w Częstochowie. Skierowane jest do przedsiębiorstw branży energetycznej województwa  śląskiego.

Reklama

Pomimo dynamicznego rozwoju sektora OZE, energetyka konwencjonalna oparta o spalanie paliw kopalnych ciągle pozostaje podstawą systemu energetycznego. Zagwarantowanie dostępu do efektywnych ekonomicznie źródeł energii konwencjonalnej jest kluczem do wzrostu konkurencyjności Województwa Śląskiego i realizacji zadań na rzecz jego zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Dlatego niezmiernie istotną kwestią jest upowszechnianie wiedzy w zakresie instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz promowanie postaw przedsiębiorczości.

 

 

W związku z powyższym, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska zapraszają na specjalistyczne Spotkanie Branżowe „Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej”, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku w Częstochowie, w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorstw branży energetycznej województwa śląskiego.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia zaplanowane jest podjęcie następujących dyskusji:

 • Zarządzanie wydatkowaniem funduszy badawczo- rozwojowych, europejskich, środków kredytowych i publicznych,
 • Integracja i koordynacja inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • Dostępność poszczególnych źródeł finansowania inwestycji oraz zasady pozyskania środków,
 • Bariery w rozwoju lokalnej energetyki konwencjonalnej, w tym bariery: regulacyjne, finansowe i formalno – administracyjne.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw branży energetycznej województwa śląskiego, w tym:

 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni,
 • rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby,
 • przemysłowych odbiorców energii,
 • obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód
 • potencjalnych inwestorów, dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
 • firm doradczych i inżynieryjnych oferujących produkty dla szeroko pojętej energetyki.

Uwaga!

Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszą rejestrację/ kontakt na podane adresy mailowe: dgaik@arr.czestochowa.pl lub pod nr telefonu:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego wCzęstochowie S.A. – Tel. +48 600 160 333
 • CBE Polska – tel. +48 22 82 77 123.

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE