Za niespełna tydzień (18-19 grudnia br.) rozpocznie się II Kongres Biogazu. Swój udział w wydarzeniu potwierdziło już ponad 150 osób. Nie czekaj na ostatnią chwilę i zarejestruj się już dziś!

Reklama

 

 

Na konferencji w Rawie Mazowieckiej pojawią się najwięksi producenci i technolodzy branży biogazowej, przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, grupy producenckie, inwestorzy indywidualni, rolnicy, a także czołowi naukowcy.

Kongres Biogazu to pierwsze w Polsce, odbywające się w takiej skali wydarzenie, które z jednej strony integruje branżę, z drugiej zaś jest okazją do wyznaczenia nowych horyzontów biznesowych dla rynku biogazowego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest „Biogazownia – w kierunku utylizacji odpadów”.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI II Kongres Biogazu*:

PONIEDZIAŁEK, 18 grudnia 2017 r.
8:30 – 9:45 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie II Kongresu Biogazu
10:10 – 10:30 Wykład otwierający: prof. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

10:30 – 11:30
Sesja I: Niezależność Energetyczna

 1. Biogazownia w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych. Daniel Raczkiewicz, IEN Energy Sp. z o.o.
 2. Elektromobilność jako szansa dla biogazowni. Sebastian Kawczyński, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności
 3. Lokalne sieci dystrybucji biogazu. Henryk Ignaciuk, Bio-Power Sp. z o.o.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00
Sesja II: Technologia- Kogeneracja

 1. Zapobiegawcza strategia konserwacji oraz efektywne smarowanie silników gazowych zasilanych biogazem.
  Albert Babiuch, Exxonmobil
 2. Stały partner serwisowy gwarancją bezpieczeństwa i dyspozycyjności. Łukasz Wilczyński, KWE AB Energy Polska
 3. Rynek silników gazowych oferta i doświadczenia firmy Shell. Cezary Wyszecki, Shell Polska

13:00 – 13:45
Sesja III: Budowa

 1. Budowa zbiorników- jak oszczędzić czas i pieniądze? Piotr Zając, A-Consult
 2. Doświadczenia w budowie i eksploatacji instalacji do fermentacji suchej selektywnie zbieranych odpadów
  biodegradowalnych w technologii BEKON. Andrzej Szultka, Eggersmann Polska

13:45– 14:30
Sesja IV: Finanse

 1. Jak przygotować profesjonalną ofertę dla inwestora. Anna Rozkosz, DAK GPS
 2. Możliwości dofinansowań dla biogazowni. Wojciech Nawrocki, Metropolis Doradztwo Gospodarcze

14:30-15.30 Lunch
15:30-16:45

Sesja V: Produkcja biogazu i efektywne wykorzystanie pofermentu

 1. Wyposażenie biogazowni i sposoby zagospodarowania pofermentu. Robert Makówka, BAUER Group
 2. Poferment- ukryta wartość. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Realne problemy eksploatacji biogazowni rolniczych. Andrzej Lewicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 4. Destabilizacja produkcji biogazu – przyczyny i zapobieganie, ze szczególnym uwzględnieniem stężenia azotu amonowego. Artur Olesienkiewicz, Polbiotech Laboratorium
 5. Wysokowydajna fermentacja złożonych substratów, takich jak np. frakcja organiczna zmieszanych odpadów komunalnych i obornika drobiowego.  Efektywne biogazownie w warunkach polskiego rynku. Bartosz Siewiński, Botres Global

17:15 – 19:00 Panel dyskusyjny podsumowujący pierwszy dzień Kongresu Biogazu
20:00 Kolacja branżowa

WTOREK, 19 grudnia 2017 r.
9:00 – 10:30

Sesja VI: Prawo

 1. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – jakie zmiany dla biogazowni? Marcin Trupkiewicz, BTK Legal
 2. Co dalej ze wsparciem dla wysokosprawnej kogeneracji? Sylwia Koch –Kopyszko, UPEBI
 3. Zagospodarowanie pofermentu przez biogazownie w kontekście ustawy o nawozach i nawożeniu. Wojciech Czekała,Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Budowa biogazowni, a decyzja środowiskowa. Janusz Szymańczyk, Boroprojekt
 5. Prawne zabezpieczenie interesów stron umowy o budowę biogazowni oraz możliwości dochodzenia roszczeń z tytułunieprawidłowego wykonania umowy. Piotr Banasik, Kancelaria Brudkowski i Wspólnicy

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00

Sesja VII: Rynek zagraniczny

 1. Sytuacja na rynku biogazu Niemiec. German Biomass Research Center
  Perspektywy biogazowe w Mołdawii. Tomasz Vogtman, Polsko-Mołdawska Izba Gospodarcza
 2. Rynek biogazu na Białorusi. Julia Suncova, Naukowo-Praktyczne Centrum Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku
 3. Wykorzystanie alternatywnych substratów w biogazowniach. Przemysław Cwynar, BioG

12:00 -12:30
Sesja VI: Biometan

 1. Perspektywy regulacyjne dla biometanu wtłaczanego do sieci gazowej w Polsce. Michał Tarka, BTK Legal
 2. Biogazownie zintegrowane z systemem oczyszczania biogazu do jakości biometanu na przykładach aplikacji czeskich i holenderskich. Krzysztof Górny, Gascontrol; Maarten Holtkamp, Bright Biomethane

14:00 – 14:30 Panel dyskusyjny podsumowujący drugi dzień Kongresu Biogazu

14:30 Zakończenie Kongresu Biogazu
14:40 Lunch

* Program Kongresu Biogazu może ulec zmianie

 

Formularz rejestracyjny:

http://magazynbiomasa.pl/kongres-biogazu/kongres-biogazu-rejestracja/ 

Kontakt z organizatorem:

mail: biogaz@biomassmediagroup.pl,

tel.: +48 731 522 600, +48 730 291 100

 

II Kongres Biogazu już 18-19 grudnia 2017 roku. Nie czekaj i zarejestruj się już dzisiaj!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE