Energa stawia na dalszy rozwój efektywności energetycznej i dywersyfikację źródeł wytwórczych. W ciągu najbliższych siedmiu lat spółki Grupy zrealizują inwestycje o wartości blisko 48 mld w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Reklama

Zwiększanie potencjału przyłączeniowego dla OZE

Prawie połowa nakładów inwestycyjnych tj. ok. 23,4 mld zł – przeznaczone zostanie na inwestycje w obszarze dystrybucji. Pozwoli to w pierwszej kolejności na modernizację i rozbudowę sieci, przede wszystkim pod kątem zwiększania potencjału przyłączeniowego dla nowych OZE, magazynów energii i punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Szacuje się, że pozwoli to na wzrost łącznej mocy zainstalowanej źródeł odnawialnych przyłączonych do sieci Energi Operatora do poziomu co najmniej 13,2 GW przed końcem obecnej dekady (na koniec trzeciego kwartału br. łączna moc wszystkich OZE przyłączonych do sieci spółki wynosiła 8 GW).

W nowej strategii Grupy utrzymany został cel inwestycyjny pełnej automatyzacji liczników energii elektrycznej na obszarze działania spółki. Średnioroczne nakłady w obszarze dystrybucji mają istotnie wzrosnąć względem ostatnich lat.


Czytaj też: Giganci energetyki odnawialnej łączą siły


14 mld zł na rozwój OZE

Ok. 48%, czyli blisko 23 mld zł – przeznaczone ma zostać na obszar wytwarzania energii elektrycznej. Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu w stosunku do obecnych 584 MW moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030..

Równolegle kontynuowana będzie polityka odejścia od paliwa węglowego na rzecz rozwoju niskoemisyjnych źródeł gazowych bilansujących wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – w latach 2024-2030 ponad 3 mld zł wydanych zostanie na budowę, a następnie utrzymanie, dwóch bloków gazowo-parowych, w Ostrołęce i w Grudziądzu, o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,3 GW.

Działania te przyczynią się też do realizacji kolejnego celu strategicznego, czyli osiągnięcia redukcji intensywności emisji CO2, o co najmniej 40% do 2030 na każdej MWh wytworzonej energii elektrycznej.

Ok. 1,6 mld zł nakładów inwestycyjnych przeznaczone zostanie na obszary sprzedaży oraz pozostałych usług. Planuje się m.in. rozwój komercyjnych usług efektywności energetycznej i prywatnych źródeł odnawialnych czy modernizację oświetlenia, zarówno na majątku własnym, jak i na oświetleniu należącym do jednostek samorządowych. Rozwijana będzie też usługa łączności krytycznej w standardzie TETRA oraz własna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. Istotne środki zostaną skierowane na rozwój i utrzymanie systemów IT.

Słońce, wiatr, biogaz i biometan

Aktualizacja dokumentów strategicznych Grupy Energa wynika ze zmiany strategii rozwojowej Grupy ORLEN do 2030, którą ogłoszono w pierwszym kwartale br. Zgodnie z nią, do końca bieżącej dekady koncern będzie dysponować odnawialnymi źródłami energii o mocy 9 GW. Wśród nich znajdą się m.in. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaika, a także jednostki wytwórcze na biogaz i biometan. W tym czasie koncern planuje budowę jednostek opartych na technologii małych modułowych reaktorów jądrowych (SMR). Oprócz tego ORLEN zwiększy też moc zainstalowaną w jednostkach gazowych typu CCGT do 3,8 GW (budowa CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz). ORLEN przewiduje, że do 2030 roku obniży intensywność emisji dwutlenku węgla w swoim segmencie energetyki o 40 proc. Łącznie do końca dekady koncern przeznaczy na zielone inwestycje aż 120 mld zł.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: Energa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE