Jeszcze przed świętami Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec. 

Reklama

Przejęcie Elektrowni Połaniec umocni pozycję Enei jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju i wzmocni pozycję Grupy na rynku.

Wartość przedsiębiorstwa ENGIE Energia Polska (wyliczona z pominięciem zadłużenia oraz gotówki w spółce) została uzgodniona na 1.073.140.672 zł. Ostateczna cena za 100 proc. akcji ENGIE Energia Polska zostanie wyliczona w oparciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego na 31 grudnia 2016 roku.

Podpisanie umowy z ENGIE otwiera nam drogę do przejęcia Elektrowni Połaniec, która należy do grona młodszych i nowocześniejszych elektrowni systemowych w Polsce.  Elektrownia Połaniec przez ostatnie lata była gruntownie i konsekwentnie modernizowana, dlatego będzie dla Enei cennym aktywem pozyskanym w optymalnej cenie. W przeliczeniu, za spełniający normy środowiskowe 1 MW mocy zapłacimy ok. 0,6 mln zł, podczas gdy średni koszt 1 MW w budowanej od podstaw elektrowni konwencjonalnej to ok. 5-6 mln zł – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.Chciałbym podziękować zespołom obu stron za zaangażowanie i ciężką pracę, dzięki której wypracowaliśmy dobry kompromis w tak kompleksowej, strategicznej transakcji – dodał.  

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnieniu warunków zawieszających. Należą do nich m.in.: uzyskanie zgody Ministra Energii (zgodnie z ustawą o kontroli niektórych inwestycji), uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację, zrzeczenie się prawa pierwokupu gruntów rolnych przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będących przedmiotem transakcji. Przejęcie przez Eneę Elektrowni Połaniec przyczyni się do stworzenia opartego o własny surowiec, efektywnego kosztowo i operacyjnie, obszaru wytwarzania energii.

Przejęcie przez Eneę systemowych aktywów wytwórczych, których właścicielem jest ENGIE Energia Polska wpłynie pozytywnie na udział Grupy w hurtowym rynku energii. Z tej perspektywy Grupa nie tylko wzmocni swoją rynkową siłę i powiększy bazę przychodową, ale uniezależni się również od płynności rynku hurtowego.

Elektrownia w Połańcu to bardzo efektywna jednostka, charakteryzująca się dobrymi wynikami finansowymi. Transakcja wpłynie pozytywnie na wzrost przychodów i poziom EBITDA Grupy, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację. Wartością dodaną akwizycji są synergie, jakie będziemy mogli zrealizować dzięki współpracy pomiędzy segmentem wytwarzania – Kozienice plus Połaniec – a segmentem wydobycia, czyli LW Bogdanka. Jednym z naszych celów jest stała poprawa wyników Grupy poprzez prace nad efektywnością operacyjną i lepszą integracją poszczególnych segmentów naszej działalności. Ta transakcja znacząco zwiększa nasze możliwości w tym zakresie i buduje dalszy potencjał rozwojowy Grupy – zaznaczył Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Inwestycja wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. Jeden z jej ważniejszych punktów przewiduje wzrost zainstalowanej mocy konwencjonalnych źródeł wytwarzania, który jest fundamentem do realizacji wzrostu sprzedaży energii elektrycznej przy właściwym bilansowaniu tych dwóch parametrów wewnątrz Grupy Enea.

Przed nami czas intensywnych prac związanych z finalizacją warunków umowy. Liczymy, że już wkrótce, dzięki inwestycji, wzmocnimy rynkową siłę naszej Grupy. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy kompleks Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych dla Grupy synergii. Będzie on także wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw dla naszych Klientów. Włączenie Elektrowni Połaniec do rozwijającego się dynamicznie, zaangażowanego społecznie koncernu surowcowo-energetycznego Enea, przyniesie korzyści także otoczeniu elektrowni: mieszkańcom regionu i pracownikom firmy. Jesteśmy optymalnym i komplementarnym inwestorem dla Elektrowni Połaniec – podkreślił Mirosław Kowalik.

Elektrownia Połaniec to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej w Polsce. Ważnym elementem tego aktywa jest nowoczesny blok biomasowy – jeden z największych tego typu bloków na świecie (ponad 200 MW) produkujący zieloną energię. W ostatnich latach Elektrownia Połaniec zrealizowała wart łącznie ponad 1 mld złotych intensywny program modernizacyjny, przedłużający jej funkcjonowanie o 20 lat, zwiększający sprawność produkcji energii oraz dostosowujący urządzenia wytwórcze do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED.

Elektrownia Połaniec ma  także  wiele cech wspólnych z należącą do Enei  Elektrownią Kozienice. Obie elektrownie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju i wytwarzają energię z wykorzystaniem bloków klasy 200 MW. Głównym dostawcą surowca dla Połańca i Kozienic jest należąca do Grupy Enea górnicza spółka Lubelski Węgiel Bogdanka. Dodatkowo Elektrownia Połaniec należy do grona młodszych elektrowni systemowych w Polsce.

źródło: ir.enea.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE