Europejskie Stowarzyszenie Biomasowe (European Biomass Association – AEBIOM) wybrało nowego szefa. Został nim Dzidzis Palejs, prezes LATbio – Łotewskiego Stowarzyszenia Biomasowego.

Reklama

Dzidzis Palejs zastąpił na stanowisku prezydenta AEBIOM Gustava Melina ze stowarzyszenia SVEBIO (Sweden Bioenergy Association), który stał na czele AEBIOM ostatnie 6 lat.

– Wybór Dzidzisa Palejsa na szefa AEBIOM był naturalną decyzją, biorąc pod uwagę jego wkład w pracę stowarzyszenia przez ostatnią dekadę, a także prawie 20-letnie doświadczenie w branży drzewnej, zarówno w kraju jak i za granicą, oraz szeroką wiedzę na temat wyzwań technologicznych, politycznych i ekonomicznych, jakie stoją przed branżą biomasy – powiedział po wyborze Palejsa Gustav Melina.

Dzidzis Palejs staje na czele AEBIOM w trudnym dla branży bioenergii momencie, przed ogłoszeniem przez Komisję Europejską 30 listopada nowej polityki wsparcia dla OZE na kolejną dekadę. Propozycje tzw. pakietu zimowego budzą obawy biomasowców z całej UE, ze względu na zapowiadane ograniczenie wsparcie dla biomasy ,która nie jest wykorzystywana w instalacjach z wysokosprawną kogeneracją.  – Bioenergia jest kluczowa dla osiągnięcia dla krajów UE celów polityki energetycznej i klimatycznej – powiedział Dzidzis Palejs. – Pakiet zimowy może uwzględnić rolę biomasy w należytym stopniu. Jednak obawiam się, że teraz nie do końca zrozumiano nasze postulaty na szczeblu unijnym – mówi prezes AEBIOM.

– Uwzględnienie istotnej roli biomasy w polityce energetycznej UE będzie dla mnie priorytetem. W trakcie szefowania AEBIOM będę walczył o 3 kwestie: zjednoczenie branży biomasowej na szczeblu międzynarodowym, szerokie promowanie biomasy jako źródła OZE oraz wspieranie krajowych stowarzyszeń biomasowych – podkreśla Palejs.

Więcej na temat AEBIOM: www.aebiom.org

Zdjęcie: http://latbio.lv/en/2016/11/28/629/

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE