Błękitne certyfikaty są coraz cenniejsze. To dobra wiadomość dla producentów energii w biogazowniach rolniczych. Natomiast ceny zielonych certyfikatów spadają. Trend utrzymuje się od marca.

Reklama

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) na Towarowej Giełdzie Energii ukształtował się w marcu na poziomie 2 532 414 MWh, a więc o 2,8 proc. niższym niż w lutym.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w marcu dla instrumentu PMOZE_A 31,12 zł/MWh, czyli była o 5,26 zł/MWh niższa niż w lutym br. W ostatnim marcowym notowaniu spadła do 26,97 zł/MWh, a podczas pierwszego notowania w kwietniu wyniosła 26,89 zł/MWh.

Zwracają uwagę duże wahania cen zielonych certyfikatów podczas ostatnich notowań pozasesyjnych. W ostatnim notowaniu w marcu średnia cena wyniosła 69,18 zł/MWh, a w pierwszym notowaniu w kwietniu wzrosła do 128,71 zł/MWh – mimo niższego wolumenu obrotów (273,85 GWh wobec 178,91 GWh we wcześniejszym notowaniu).

Na rynku kontraktów terminowych w ubiegłym miesiącu zawarto tylko jedną transakcję dotyczącą zielonych certyfikatów. W ramach kontraktu z dostawą na maj 2018 r. sprzedano 5 GWh energii elektrycznej po cenie 35 zł/MWh.

Błękitne certyfikaty na plusie

Po raz kolejny wzrosły natomiast średnie ceny certyfikatów przyznawanych za produkcję energii w biogazowniach rolniczych. Cena przyznawanych od połowy 2016 r. tzw. błękitnych certyfikatów na TGE systematycznie rośnie. W ubiegłym miesiącu ukształtowała się na średnim poziomie 355,06 zł/MWh i była o 18,14 zł/MWh wyższa niż w lutym br.

Błękitne certyfikaty przyniosły znaczący wzrost. W marcu wolumen dozedł do poziomu 38 236 MWh wobec 20 870 MWh we wcześniejszym miesiącu.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na TGE wyniósł w marcu br. 8 120 795 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do marca roku ubiegłego o 21,2 proc.

Większość wolumenu w obrocie prawami majątkowymi w marcu br. stanowił obrót czerwonymi certyfikatami – wyniósł on 4 547 553 MWh, a więc o 35,6 proc. więcej niż w marcu roku ubiegłego.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 14 591 toe. Oznacza to wzrost r/r o 44,7 proc. Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 45,34 zł/toe, do poziomu 983,56 zł/toe.

W marcu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 166 164 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,53 zł/MWh, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu do lutego. We wcześniejszym miesiącu cena gwarancji pochodzenia wyniosła przeciętnie 0,55 zł/MWh. Znacząco wzrósł natomiast wolumen obrotów (166 164 MWh wobec 12 973 MWh w lutym).

Przybywa firm na Giełdzie Energii

Na koniec marca 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 71 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 marca 2017 r. członkami rejestru było 3105 podmiotów, z czego w marcu przybyło ich 42. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 276 podmiotów.

Źródło: www.GramwZielone.pl

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE