II edycja Konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes” pokazała duży krok naprzód polskiego rynku biowęgla pod względem technologii do produkcji surowca. Problemem pozostaje brak regulacji prawnych, a wyzwaniem – budowanie rynku krajowych odbiorców.

Reklama

Zorganizowana przez spółkę Biomass Media Group oraz Instytut Inżynierii Procesowej i Środowiska konferencja pozwoliła na podsumowanie rozwoju rynku biowęgla przez ostatni rok oraz zaprezentowanie nowych technologii do produkcji surowca. Bardzo obiecujące perspektywy rozwoju dla biowęgla w Polsce w sektorze energetyki, rolnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, ochrony środowiska, budownictwa czy farmacji ogranicza brak odpowiednich regulacji prawnych, a także wciąż niewielki rynek odbiorców tego surowca.

W konferencji udział wzięło blisko 70 osób – pracowników naukowych zajmujących się tematyką biowęgla, pracowników firm rolniczych i nawozowych, a także przedstawicieli przemysłu zainteresowanych komercjalizacją technologii produkcji surowca.

Łukasz Pietrzkiewicz z firmy FLUID SA przedstawił dorobek firmy  – w tym roku przedsiębiorstwo uruchomiło Zakład Odzysku Energii w Sędziszowie, który do produkcji biowęgla wykorzystuje przede wszystkim biomasę roślinną, otrzymując surowiec o różnych parametrach przeznaczony na rynek konsumenta indywidualnego (ekologiczny, bezdymny brykiet), rolniczy i ogrodniczy oraz budowlany.

Nową na polskim rynku technologię do produkcji biowęgla przedstawił Paweł Drobnik z TIMEX SA, podkreślając, że firma jest w stanie „zaprojektować” paliwo adekwatne do potrzeb klientów, wśród których wymienił sektor energetyki zawodowej oraz gminy mające problem z neutralizacją osadów ściekowych. – Nasza koncepcja zakłada wykorzystanie biomasy lokalnej do produkcji karbonizatu, co gwarantuje szereg zalet: ekonomicznych, ekologicznych i prawnych – podkreślił Paweł Drobnik.

Proces toryfikacji zaprezentowała firma DAK GPS, partner merytoryczny konferencji. – Właściwości fizykochemiczne toryfikatu stawiają go na bardzo wysokim poziomie jako potencjalne paliwo biomasowe dla energetyki zawodowej – przekonywał Dariusz Zych z DAK GPS. Jednocześnie podkreślono, że biowęgiel uzyskany podczas kolejnego etapu termicznego przetworzenia biomasy, jest obiecującym dodatkiem do gleby, mającym korzystny wpływ na plonowanie roślin.

Potwierdziły to kolejne prelekcje m.in. mgr Mateusza Frąca z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz dr inż. Agnieszki Medyńskiej – Juraszek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zaproszeni prelegenci omawiali europejskie i polskie badania nad biowęglem, wskazywali obszary zastosowania surowca i jego potencjał w kontekście rozwoju OZE oraz gospodarki odpadami.  Dużo miejsca poświęcono wykorzystaniu biowęgla w rolnictwie i ochronie środowiska – szczególnie rekultywacji zanieczyszczonych gleb czy remediacji zanieczyszczeń w środowisku wodno – gruntowym. Nie zabrakło także tematu ochrony własności intelektualnej oraz perspektyw finansowania dla branży biowęgla – oba zagadnienia omówił Paweł Zouner z Kancelarii Prawnej Zouner Legal. 

II Konferencja „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologi, biznes” była także impulsem do dyskusji na temat współdziałania nauki i biznesu jako warunku podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. To, dalsze badania, monitorowanie kwestii legislacyjnych oraz budowanie rynku odbiorców jest kluczowe dla rozwoju branży biowęgla w Polsce.

Zdjęcia: Redakcja

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE