Londyńskie Heathrow to jedno z najbardziej ruchliwych międzynarodowych lotnisk na świecie, obsługujące ok. 180 połączeń do ponad 90 państw. Otwarty w czerwcu 2014 r. Terminal 2, nazwany na cześć królowej Elżbiety II Queens Terminal,  wyróżnia nie tylko imponująca liczba podróżujących (ok. 20 mln osób rocznie), ale i wybudowane na jego potrzeby Centrum Energii T2 z 10 MW instalacją produkującą energię i ciepło z biomasy.

Reklama

Budowany od 2012 r. T2 to największa na Heathrow konstrukcja w operacyjnej strefie lotniska i jedyny na świecie terminal z certyfikatem BREEAM, przyznawanym obiektom przemysłowym spełniającym kryteria zrównoważonego budownictwa. Przykładem ekologicznym rozwiązań jest m.in. recykling ok. 90 proc. odpadów budowlanych, wycofanie ponad 60 tys. standardowych żarówek i zamontowanie świateł LED ograniczających zużycie energii o 50 proc., zmniejszenie emisyjności CO2 przez zoptymalizowanie systemu zarządzania czasem odlotu, przylotu i kołowania samolotów, zaprojektowanie okien wykorzystujących maksymalnie światło naturalne, ograniczenia zużycia wody o 30 proc.

Centrum Energii T2

W ramach terminalu T2 zaprojektowano Centrum Energii T2, największą w Wielkiej Brytanii instalację produkującą energię odnawialną z biomasy na potrzeby własne. Pracujący w skojarzeniu system wytwarza jednocześnie prąd i ciepło, wykorzystywane w terminalach 2 i 5. Paliwem zasilającym kocioł jest zrębka drzewna – 25 tys. ton surowca rocznie dostarcza do Heathrow firma LC Energy, specjalizująca się w dostawach biomasy na cele przemysłowe. Umowa z dostawcą została zawarta na 15 lat i określa, że min. 75 proc. biopaliwa musi być pozyskiwana w promieniu max. 80 km od lotniska. Popiół, który pozostanie po spaleniu biomasy, ma być wykorzystany jako ekologiczny nawóz.

Biomasowy kocioł Herz BioFire zaprojektowała dla Heathrow firma Rural Energy. Kocioł dostarcza przez 24 godziny na dobę ciepło i prąd do budynku utrzymania obsługi lotniska, budynku ochrony przeciwpożarowej oraz ambulatorium. Sprawność urządzenia wynosi 90 proc. Instalacja jest wyposażona w system automatycznego wybierania popiołu, system podawania paliwa, bufor akumulujący ciepło oraz zewnętrzny silos na zrębkę. Cały projekt Rural Energy dzięki spełnieniu restrykcyjnych wymogów związanych z wielkością pomieszczenia na kocioł, podawaniem paliwa i rygorystycznego systemu kontroli otrzymał certyfikat profilu środowiskowego BBA.

Heathrow 3, zdj. ruralenergy.co.uk

LCenergy.co.uk

Ilość wyprodukowanej przez Herz BioFire energii odnawialnej odpowiada 20 proc. zapotrzebowaniu T2 na prąd i ciepło i poprawia aż o 40 proc. efektywność energetyczną terminalu w porównaniu do standardowych regulacji dotyczących budynków. Kocioł biomasowy pozwala na roczną oszczędność blisko 13 tys. ton dwutlenku węgla (w porównaniu do gazu ziemnego) i zbliża Heathrow do celu na 2020 r. – ograniczenia emisji CO2 o 34 proc.

Biomasa się opłaca

Zarząd Heathrow zainwestował ponad 20 mln funtów w podniesienie efektywności energetycznej całego obiektu. Sama instalacja biomasowa kosztowała 8 mln funtów. Zmiany pozwalają na roczną oszczędność 44 GW godzin energii elektrycznej, inwestycje mają więc realny wymiar ekonomiczny. Podjęte działania zostały nagrodzone w 2015 r. tytułem „Lider zrównoważonego rozwoju przemysłu” i nagrodą „Energetyczne zarządzanie”. To ostatnie wyróżnienia, wcześniej władze lotniska były doceniane za dobre praktyki w obszarze redukcji śladu węglowego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego transportu, a także pozytywnego wpływu na lokalną i krajową gospodarkę. Prestiżowa nagroda „Największy wkład w społeczną odpowiedzialność biznesu” przyznana Centrum Energii T2 przez CIPS, globalną organizację promującą dobre praktyki w kategorii „zarządzania i logistyka dostaw”, ustawia Heathrow w jednym rządzie z liderami ekoodpowiedzialności: Balfour Beatty, EDF Energy, The FA Group i LOCOG. – Do kwestii polityki równowagi środowiskowej podchodzimy bardzo poważnie. Inwestycja biomasowa przynosi korzyści zarówno społeczności lokalnej, jak i Heathrow – powiedziała Dianne Sanders, starszy kierownik ds. zamówień. Produkcja energii odnawialnej ma częściowo uniezależnić brytyjskie lotnisko od paliw kopalnych. Temu celowi przyświeca też realizowany od kilku lat projekt wykorzystywania w lotach krajowych i międzynarodowych samolotów zasilanych biopaliwem.

Biomasa na Heathrow

– moc kotła biomasowego na lotnisku Heathrow to 10 MW,

–  instalacja spala rocznie 25 tys. ton biomasy,

– biomasa pozyskiwana jest lokalnie w promieniu do 70 km od lotniska,

– ilość unikniętej emisji CO2 to 13 tys. ton rocznie

Zdjęcia: Materiały prasowe Heathrow, ruralenergy.co.uk, lcenergy.co.uk

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE