Inwestują 30 mln euro w nowe projekty biometanowe

Jak sfinansować budowę biogazowni

BIOGEST i SWEN Capital Partners inwestują 30 mln euro w projekty dotyczące biometanu w Europie i Ameryce Północnej.


REKLAMA


BIOGEST Invest

BIOGEST Invest SAS to nowo założona firma inwestycyjna, która działać będzie w obszarze biometanu. Pierwszy wspólny projekt dotyczący biometanu, 140 Nm³ / h PowerRing ® jest w trakcie budowy we Francji.

BIOGEST  Invest powstała z partnerstwa BIOGEST i SWEN CP. Ten ostatni zdecydował się utworzyć pierwszy europejski fundusz zaangażowany w gaz odnawialny, SWEN Impact Fund for Transition („SWIFT”), którego głównym celem są aktywa produkcyjne biometanu i inne gazy odnawialne.

To spółka zajmująca się wspólnym zarządzaniem aktywami, inwestycjami w odnawialne źródła energii gazowej, w których obie strony mają swój udział. Ich celem jest wykorzystanie komplementarnych umiejętności w zakresie finansowania projektów biometanowych. Będą one budowane i eksploatowane przez BIOGEST. Do realizacji jako pierwszy zgłosił się rynek francuski ze swoim projektem – instalacji biometanu PowerRing o wydajności 140 Nm³ / h zlokalizowanej w Normandii.

– Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do wspierania rozwoju rynku biometanu razem z BIOGEST. Technologia BIOGEST, która jest jedną z najlepszych pod względem efektywności energetycznej, zapewnia rentowność naszych zrównoważonych inwestycji, a wraz z finansowym know-how firmy SWEN stworzono doskonałe ramy dla korzystnej ekspansji. Rynek francuski jest pierwszą lokalizacją w naszym szerokim portfolio i podkreśla rozwój sektora biometanu w tym kraju, w którym przygotowywanych jest ponad tysiąc projektów – komentuje Olivier Aubert, zarządzający funduszem SWEN.

Dyrektor generalny BIOGEST dodaje:

– Nasze francuskie historie sukcesu pokazują, w jaki sposób nasza wiedza specjalistyczna nadaje klientom cel dla ich odpadów organicznych, generuje dodatkowe przychody i przyczynia się do większego dobra naszej planety. Pierwszy projekt BIOGEST Invest we Francji to wyjątkowa symbioza dwóch czołowych ekspertów zajmujących się technologią energii odnawialnej. Z niecierpliwością czekamy na dalsze rozpoczęcie budowy w ramach naszych międzynarodowych projektów dotyczących biometanu w ramach naszego nowo utworzonego joint venture! – mowił Martin Schlerka, dyrektor generalny BIOGEST.

Jako odnawialne źródło energii biometan oferuje korzyści technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne: energia jest wytwarzana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, a zatem odgrywa ważną rolę w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla i ekologizacji sektora transportu. Oprócz pomocy w osiąganiu celów związanych z ochroną klimatu, biometan zwiększa również dochód gospodarstwa i zmniejsza zależność od ceny rynkowej produktów rolnych.

Rynek Biogazu – listopad 2020 i inne wydania znajdziesz tutaj. Sprawdź koniecznie, dlatego że warto!

Źródło: Bigest.at
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski

bem