Będą pieniądze na GOZ dla MŚP

dofinansowanie GOZ PARP

PARP ogłosiła o konkurs, który ma wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej w realizacji projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wnioski można składać od 10 października do 19 grudnia 2023 r. Maksymalna kwota dofinansowania to 82 781 zł.

Wyczerpywanie się zasobów surowców nieodnawialnych, wzrost ich cen oraz zależność od dostaw z zagranicy jest ryzykiem dla rozwoju gospodarczego oraz wyzwaniem w dążeniu do ochrony środowiska, w którym żyjemy. Z tego powodu, wspieranie transformacji gospodarki w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest niezbędnym elementem tworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki Polski.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Konkurs „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Etap I” uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 10 października to działanie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Projekt ma na celu wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.


Czytaj też: 8. Kongres Biogazu 14-15 grudnia w Warszawie


Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego, dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Na co można dostać pieniądze?

W programie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dofinansowanie dotyczy zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji. 

Projekt powinien obejmować audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, pozwalające na ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ. 

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego. 

Maksymalna kwota dofinansowania to 82 781 zł. 

Wnioski będzie można składać od 10 października do 19 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie. 

Akademia inwestora biogazowego:

źródło: PARP

zdjęcie: freepik

This post is also available in: polski

ael