Bawaria wzmacnia sektor biogazowy

Bawaria, największy z 16 krajów związkowych Niemiec, wzmacnia sektor biogazowy. 27 listopada bawarskie Ministerstwo Gospodarki, Rozwoju Regionalnego i Energii opublikowało nowy program działań w zakresie polityki energetycznej landu. Stawia on m.in. na biogaz.

Bawarski program działań na rzecz energii bazuje na dotychczasowym dokumencie z 2015 r. i koncepcji energetycznej landu z 2011 r. Plan rozwoju polityki energetycznej Bawarii w najbliższych latach zakłada m.in. wzmocnienie sektora biogazowego. Niemieckie Stowarzyszenie Biogazowe (Fachverband Biogas) przyjmuje tę decyzję ministerstwa z zadowoleniem:

– Resort gospodarki z Hubertem Aiwangerem na czele robi ważny krok naprzód (…) dostrzegając rolę biogazu. Plan działań na rzecz energii nie tylko będzie wspierać dotychczasowe biogazownie działające w Bawarii, ale też finansować ich rozbudowę. Bardzo pozytywnie oceniamy tę decyzję – komentował Josef Goetz z Fachverband Biogas.

Minister gospodarki, rozwoju i energii Bawarii Hubert Aiwanger

Biogaz w nowym planie energetycznym Bawarii

Nad programem polityki energetycznej Bawarii pracowali eksperci: przedstawiciele biznesu, nauki, stowarzyszeń branżowych i inicjatyw obywatelskich. Utworzyli oni 4 grupy robocze, których zbiorcze propozycje zostały zaprezentowane w bawarskim ministerstwie gospodarki pod koniec września, podczas Bawarskiego Szczytu Energetycznego. Zidentyfikowano 13 obszarów działania, których rozwój pozwoli na transformację energetyczną landu w kierunku zeroemisyjnym.

Najważniejsze założenia programu w obszarze bioenergii:

> 10 TWh energii z instalacji biomasowych do 2022 r.,

> zwiększenie udziału biomasy w produkcji ciepła w landzie do 20 proc. całkowitej produkcji ciepła,

> program modernizacji lub rozbudowy dla 2500 tys. biogazowni w Bawarii po to, by mogły on nadal funkcjonować,

> zwiększenie inwestycji w projekty biomasowe i biogazowe, które zagwarantują bezpieczeństwo dostaw energii z OZE oraz pozwolą na większą produkcję biometanu.

Jak podkreśla Fachverband Biogas w systemie dofinansowań preferowane będą małe instalacje biogazowe, o mocy do 150 kW. Ponadto impulsem rozwojowym ma być podniesienie przez Federalną Agencję ds. Sieci limitów ofert dla instalacji biomasowych, które będą rywalizować o rządowe wsparcie w ramach systemu aukcyjnego w Niemczech. Planowany jest też dalszy rozwój sektora biometanowego, którego wykorzystanie ma wzrosnąć we wszystkich gałęziach przemysłu.

– Z punktu widzenia branży biogazowej to bardzo dobry, godny pochwały program – powiedział Josef Goetz.

Miliony na programy badawcze

Sektor biogazowy w Niemczech, do tej pory najprężniej rozwijający się w Europie, jest obecnie w stagnacji. Zahamowanie rozwoju branży spowodowało m.in. obniżenie przez rząd taryf gwarantowanych dla biogazowni oraz wprowadzenie systemu aukcyjnego, który ma zadebiutować w 2020 r. To oraz fakt, że zdecydowanej większości działających instalacji kończy się 15-letni okres wsparcia spowodowało obawy o zmarginalizowanie biogazu w Niemczech.

Hubert Aiwanger przedstawia w parlamencie Bawarii plan rozwoju polityki energetycznej landu

Dziś Niemcy stawiają na małe biogazowni utylizacyjne, a także rozwój sektora biometanu. Każdy z krajów związkowych opracowuje lub już opracował własny program polityki energetycznej, która określa także przyszłość biogazu na najbliższe lata.

Bawaria stawia m.in na programy badawcze. 4 mln euro rocznie przeznaczy bawarskie ministerstwo gospodarki, rozwoju i energii na projekty, które mają zoptymalizować inwestycje biogazowe pod kątem finansowym. Ponadto władze landu zapowiadają kontynuację współpracy z rządem federalnym odnośnie ulgi podatkowej od czystych biopaliw dla rolnictwa i leśnictwa od 2021 r.

Źródło: Fachverband Biogas,

Zdjęcia: Fachverband Biogas, StMWiE/Neureuther, E.ON Bioerdgas

This post is also available in: polski