KONGRES ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ stanowi pierwszą edycję wydarzenia o charakterze cyklicznym. Jego celem jest opracowanie modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej. Pozwoli to zapewnić zgodność proponowanych rozwiązań z zakresu legislacji i technologii z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i ekonomicznego.

Reklama

KREO 2023

Swoistym wyróżnikiem naszego kongresu jest fakt, że nie ograniczamy się wyłącznie do komponentów biznesowo-gospodarczych, ale uwzględniamy także fundamentalne znaczenie teorii naukowych. Rozwój gospodarczy III dekady XXI wieku wymaga coraz bardziej intensywnej współpracy przedsiębiorców z instytutami naukowymi i uczelniami w oparciu o standardy B+R. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. KREO23 pozwoli zebrać opinie ekspertów z sektora naukowego oraz specjalistów-praktyków związanych z sektorem energetycznym. Pozwolą one pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: Jakie wyzwania stoją przed polską energetyką? W jaki sposób ograniczać skutki zawirowań geopolitycznych dla sektora energii? W oparciu o jakie założenia modelowe, narzędzia i mechanizmy należy realizować transformację energetyczną RP tak, aby była ona jak najbardziej korzystna dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska? Oprócz tego Kongres będzie pełnić ważną rolę hub’u informacyjnego w kręgu tematów związanych z szeroko pojętym sektorem energetycznym. Mamy nadzieję na coroczne spotkania w powiększającym się gronie osób zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej.

I edycja KREO

Jesienią 2023 roku odbędzie się I edycja KREO. Dyskusje eksperckie podzielone zostaną na dwa dni kongresu (interdyscyplinarną sesję plenarną oraz trzy panele tematyczne). Podczas konferencji poruszymy wiele obszarów dotyczących kreowania nowych idei i przyszłości sektora energetycznego. 

Wstępny program kongresu przedstawia się następująco:

SESJA PLENARNA – Bezpieczeństwo energetyczne a OZE

Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo ekologiczne – razem czy osobno?

Potencjał energetyki odnawialnej w Polsce

Proces inwestycyjny dla instalacji OZE w świetle aktualnych wyzwań prawnych

Finansowanie inwestycji OZE

Alternatywy dla rosyjskich surowców

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce (na lądzie i na Bałtyku)

Rozwój energetyki słonecznej w Polsce (kolektory słoneczne i fotowoltaika)

Biogazownie i biometanownie – perspektywy rozwoju w Polsce

Odpadowa biomasa jako źródło energii

Zagospodarowanie istniejących piętrzeń na rzekach w kierunku energetycznym

Piroliza i zgazowanie odpadów – problemy inwestycyjne

Elektromobilność w Polsce i na świecie

Efektywna modernizacja sieci dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego

PANEL I – Q&A czyli jakie najważniejsze wyzwania stoją przed energetyką?

Prosumenci energii – czy każdy z nas może produkować energię?

Zielony wodór – czy zastąpi benzynę?

Geotermia „lekarstwem” na smog w Polsce?

Czy przedsiębiorstwo może być samowystarczalne energetycznie dzięki OZE?

Magazynowanie energii – więcej atutów czy znaków zapytania?

PANEL II – Lokalny wymiar transformacji energetycznej

Rola samorządu terytorialnego w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym

Rola spółdzielni energetycznych i klastrów energii w rozwoju obszarów wiejskich oraz stymulowaniu energetyki prosumenckiej

Gospodarka obiegu zamkniętego i jej profity dla społeczeństwa oraz środowiska,

Gmina samowystarczalna energetycznie – slogan czy postulat warty realizacji?

Rola biogazowni rolniczych i innych technologii przeróbki odpadów komunalnych

PANEL III – Zielona energia dla przedsiębiorstw

Rozwiązania dla rynku energii w dobie rosnących cen energii

Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle sposobem na obniżenie cen energii przedsiębiorstw

Modele zakupu energii elektrycznej z OZE dla biznesu

Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego

Serdecznie zapraszamy do Torunia w październiku 2023

Po kongresie przewidziana jest publikacja wystąpień w formie monografii. 

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.  

Akademia inwestora biogazowego:

Zgłoszenia uczestnictwa i tematów wystąpień: https://freo.org.pl/formularz-zapisu-kreo/

zdjęcie: freepik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE