PKN Orlen planuje uruchomić produkcję biopaliw z alg. Prace badawcze związane z uruchomieniem produkcji trwają na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Reklama

Z informacji, jakie czytamy  na stronach internetowych  PKN Orlen wynika,  że w zakładzie w Płocku zostanie wybudowana przenośna, pilotowa stacja doświadczalna do hodowli glonów, w której  wykorzystany zostanie gaz bogaty w dwutlenek węgla pochodzący z jednej z  instalacji rafineryjnych oraz wody poprodukcyjne.  Obecnie w ramach projektu realizowane są badania  nad wyselekcjonowaniem odpowiednich gatunków glonów i taksonów okrzemek, prowadzone przez współpracujące uczelnie w Olsztynie i Szczecinie. Wyprodukowany doświadczalnie w płockiej rafinerii olej z glonów i okrzemek będzie badany pod kątem produkcji estrów jak również biokomponentów syntetycznych. Badaniom poddane zostaną wytłoczyny glonowe w kierunku  zgazowania i fermentacji biogazowej jak również pozostałość masy organicznej z okrzemek w kierunku polimerowym.

– Zakładamy, że osiągnięcie założonych w projekcie celów pozwoli w przyszłości  na komercjalizację  technologii  i umożliwienie produkcji biopaliw z glonów w oparciu o potencjał techniczny  rafinerii w Płocku, jak  również implementację rozwiązania do instalacji przemysłowych generujących CO2 w Grupie Kapitałowej, co niewątpliwie przyczyni się  do zmniejszenia  emisji  dwutlenku węgla –  powiedział Robert Czekaj  – Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw.

Jednocześnie Orlen zaznaczył, że glony nie konkurują z biomasą żywnościową, charakteryzują się wieloma walorami, które predysponują je do energetycznego wykorzystania. Posiadają wysoki potencjał produkcji biomasy z jednostki powierzchni  w porównaniu do innych roślin wykorzystywanych obecnie na cele BIO. Do produkcji biopaliw można użyć olej pozyskany z glonów jak również wykorzystać pozostałość w znanych  procesach termicznych i fermentacyjnych przetwarzania biomasy na cele biopaliwowe. Ich nieocenioną zaletą jest to, iż do swojego wzrostu potrzebują dużych ilości dwutlenku węgla, co można traktować jako dobry kierunek rozwojowy w zakresie zastosowania takiej technologii jako sposobu redukcji emisji tego gazu do atmosfery.

Zdjęcie: biocar.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE