Segregacja odpadów, recykling, wydłużenie cyklu życia produktu, budowa, modernizacja lub rozbudowa PSZOK to działania, na które w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko przewidziano 100 mln zł. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków, który zakończy się 29 grudnia 2023 r. Na co jeszcze można otrzymać dofinansowanie?

Reklama

Wnioski składane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny dotyczyć projektów wspierających systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych i rozwiązań zapobiegających ich powstawaniu.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Na co dofinansowanie?


Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, w ramach których zrealizowane zostaną następujące działania:

  • budowa, modernizacja lub rozbudowa PSZOK obsługującego powyżej 20 tys. mieszkańców
  • budowa, modernizacja lub rozbudowa PSZOK o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł
  • inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów

Do naboru NFOŚiGW mogą zgłosić się też podmioty realizujące projekty dotyczące m.in. ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych, które będą prowadzić do wydłużenia cyklu życia produktu. Finansowane będą również elementy dodatkowe dotyczące zintegrowanego systemu selektywnego zbierania odpadów, w tym działania pozwalające na zapewnienie należytej jakości zebranych odpadów w miejscach ich powstawania, tj. „u źródła”, zwłaszcza w zakresie frakcji organicznej (bioodpady), odpadów niebezpiecznych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla jakości innych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie.

Usprawnienie gminnych systemów selektywnego zbierania odpadów będzie dotyczyło zarówno stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jak również innych metod poprawiających systemową jakość selektywnego zbierania odpadów (np. lokalna infrastruktura selektywnego zbierania odpadów, automaty do zbierania odpadów, punkty mobilne).

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Maksymalny poziom współfinansowania projektu ze środków unijnych wyniesie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

źródło: samorzad.pap.pl

zdjęcie: pixabay

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE