URE ogłosił wyniki części aukcji OZE

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki przeprowadzonych w ostatnich dniach pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z nowych instalacji odnawialnych źródeł energii. – Wyniki tych aukcji potwierdzają ogólnoeuropejski trend pokazujący, że cena energii wytwarzanej w OZE zrównuje się z ceną energii konwencjonalnej, czego dowodem jest średnia cena, jaką zaoferowały duże lądowe instalacje wiatrowe. Niewielki udział dodatkowych instrumentów wsparcia potwierdza, że energia…

read more »

RES auctions confirmed. Polish government contract a 66 milion PLN per year

On 30th December 2016 there was RES internet auction. During this auction, there was some technical faults  and because of that many entrepreneurs can not make an offer. Despite that RES auctions has been confirmed by government. Three of four auction baskets will receive suport – 66 milion PLN per year until 2033. For fourth action – for existing biogas plants…

read more »