Biomasowa Misja Gospodarcza do Republiki Białorusi

Już w lipcu biomasowa Misja Gospodarcza do Republiki Białorusi – nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorców zainteresowanych kierunkiem wschodnim, sprzedażą technologii, maszyn i urządzeń na Białorusi oraz nawiązaniem nowych kontaktów handlowych.

Zespół „Magazynu Biomasa” we współpracy z Polską Radą Pelletu, białoruską Narodową Agencją Inwestycji i Prywatyzacji oraz Białoruską Uniwersalną Giełdą Towarową zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej biomasowej misji gospodarczej do Republiki Białorusi.

W trakcie trzydniowego spotkania (8 – 10 lipca 2019) przedstawiciele białoruskich władz odpowiedzą na pytania uczestników i ze szczegółami zaprezentują m.in. możliwości:

 • pozyskiwania biomasy w białoruskich lasach i importu surowca do Polski,
 • budowy fabryki pelletu na Białorusi,
 • w zakresie modernizacja białoruskich zakładów przeróbki drewna i tartaków,
 • wymiany technologii do produkcji, przetwarzania i spalania biomasy i innych odpadów,
 • wymiany handlowej dla innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dyspozycji polskich przedsiębiorców będą m.in. przedstawiciele:

 • Krajowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji;
 • Ministerstwa Leśnictwa Republiki Białoruś;
 • Ministerstwa Przemysłu;
 • Ministerstwa Gospodarki (Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji);
 • Białoruskiego koncernu produkcyjnego i handlowego przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego (Bellesbumprom);
 • Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej;
 • Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 • Chińsko-białoruskego parku przemysłowego „Wielki kamień”.

Cel misji

– Naszym celem jest wskazanie możliwości i płaszczyzn współpracy m.in. w zakresie sprzedaży technologii służących do przetwórstwa i spalania biomasy, możliwości jej pozyskiwania na potrzeby zachodnich rynków oraz produkcji pelletu – mówi Maciej Roik, koordynujący projekt.

Organizatorzy zapewniają kompleksową obsługę organizacyjno – logistyczną, w tym:

 • aranżację spotkań z przedstawicielami poszczególnych instytucji (lista imienna na dwa tygodnie przed wylotem),
 • organizację spotkań B2B,
 • site visit w strefie ekonomicznej,
 • wsparcie merytoryczne ekspertów i instytucji współpracujących,
 • przelot na trasie Mińsk-Warszawa-Mińska,
 • zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem,
 • ubezpieczenie,
 • opiekę tłumacza i przewodnika.

Termin: 8 – 10 lipca 2019 r.

Koszt: 5490 zł netto

Kontakt:

Maciej Roik
tel. +48 507 786 173
m.roik@magazynbiomasa.pl

This post is also available in: polski