„Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie” – relacja

Konferencja Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie, Arłamów