Nowelizacja ustawy o OZE w komisji sejmowej

Dzisiaj, 25 kwietnia, Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa podejmuje się pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.  Oba projekty uzasadniać będzie Minister Energii. Tymczasem portal wnp.pl publikuje informację o tym, jak organizacje branżowe reprezentujące sektor…

czytaj więcej »

Projekt nowej ustawy o OZE – wsparcie czy cios dla biomasy agro?

Polska to kraj ugorowania ogromnych obszarów rolnych z braku opłacalności działalności czysto rolniczej,  położonych daleko od aglomeracji miejskich i daleko od rozwiniętych przemysłowo regionów. Rolnictwo w nowej Polsce nigdy nie uzyskało rzeczywistego poparcia rządów po 1989 roku, a dzisiejszy, rozwinięty przemysł rolniczy zawdzięczamy przedsiębiorczości i wytrwałości rolników oraz wsparciu z UE. Tekst: Juliusz Dragan  Zdjęcie: pixabay.com Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej rolnictwo polskie dostało rzeczywiste wsparcie rozwojowe: wzrosła…

czytaj więcej »

Od 2018 r. zmieni się obowiązek OZE?

Ministerstwo Energii zaproponowało zmiany w przyszłorocznym obowiązku OZE - ma on wzrosnąć z obecnych 15,4 proc. do 17,5 proc. Wydzielony w 2016 r. osobny obowiązek zakupu zielonych certyfikatów z instalacji produkujących biogaz rolniczy ma się z kolei zmniejszyć o 0,5 proc.  W drugiej połowie 2016 r. resort energii zmienił obowiązek OZE w stosunku do wartości zapisanych w nowelizacji ustawy o odnawialnych…

czytaj więcej »

Jest projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Zmiany wejdą w życie 1 września br.

28 czerwca Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Ma ona wejść w życie 1 września. Nowe zapisy mają przede wszystkim zapewnić zgodność przepisów ustawy z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Ministerstwo Energii odnosząc się do rządowego wsparcia dla OZE (systemu aukcyjnego, który zastępuje system zielonych certyfikatów) deklaruje, że pomoc dla dla OZE będzie przyznawana "w drodze procedury przetargowej…

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustawy o OZE przed parlamentarzystami

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii ma być dzisiaj przedstawiony w Sejmie. Jest to dokument wyczekiwany przez całą branżę. O tym, że projekt nowelizacji ma być przedstawiony w Sejmie mówi się od wielu miesięcy. W pierwszej kolejności zapoznają się z nim członkowie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i  Energii.  Zagadnień, jakie należałoby uporządkować, czy choćby wyjaśnić jest sporo. Branża podpowiada Helena Paszko, właścicielka biogazowni…

czytaj więcej »