Efektywność energetyczna – kiedy przysługuje świadectwo? – biuletyn URE

W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące efektywności energetycznej w kontekście instytucjonalnym i proceduralnym. Wyjaśniono, co można uznać za przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, kiedy przysługuje lub nie świadectwo efektywności energetycznej, w jakich przypadkach sporządza się audyt efektywności energetycznej oraz czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Kontynuując tematykę antykorupcyjną, w Biuletynie opisano Nowy Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020,…

czytaj więcej »

382 sprawy trafiły w 2017 r. do koordynatora do spraw negocjacji

Pierwszy rok działalności Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE minął bardzo pracowicie. Do Janusza Gwiazdowskiego, który jako pierwszy objął tę funkcję (22 maja 2017 r.), trafiło niemal 400 spraw. Janusz Gwiazdowski zdał raport ze swojej pracy i poinformował, iż: W 2017 roku do Koordynatora wpłynęły 382 sprawy, z czego spełniających kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na…

czytaj więcej »

CBA: nawet 56 mln zł mogła stracić Enea w wyniku nieprawidłowości w obrocie biomasą

Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do 10 biur i firm na terenie całej Polski. Wszystko w związku z podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości przy obrocie biomasą, na szkodę koncernu energetycznego Enea S.A. Agenci Delegatury CBA w Białymstoku w ramach prowadzonego śledztwa dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w spółce skarbu państwa tj. Enea S.A. polegającej na nieprawidłowym obrocie biomasą, weszli do 10 biur i firm…

czytaj więcej »

Regulamin rynku mocy zatwierdzony przez prezesa URE

Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy. Regulamin rynku mocy zatwierdzony Zatwierdzony Regulamin zawiera szczegółowe warunki współpracy PSE S.A. z pozostałymi uczestnikami rynku mocy. Regulamin zawiera wytyczne dot. planu działalności w przypadku składania wniosku o rejestrację jednostki redukcji zapotrzebowania planowanej, określa terminy na…

czytaj więcej »

Od kwietnia obowiązkowa certyfikacja dla elektrowni o mocy powyżej 2 MW

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o obowiązku certyfikacji dla wszystkich właścicieli jednostek wytwórczych powyżej 2 MW. Rejestr potrwa od 3 kwietnia do 29 maja 2018 r. Obowiązek reguluje ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Określa ona zasady organizacji i funkcjonowania tego rynku oraz nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, wytwórców…

czytaj więcej »