Energy Expo Arena 2017: O zielonej energii i inteligentnych miastach

W dniach 29–30 listopada w Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się III edycja targów Energy Expo Arena 2017. Jest to wydarzenie poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii i energetyce prosumenckiej, objęte honorowym patronatem Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii. Jedną z nowości tegorocznej edycji targów jest strefa Smart City poświęcona w całości nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym przeznaczonym dla miast. Jest to tematyka doskonale uzupełniająca OZE. Podczas…

czytaj więcej »

Trudna walka ze spalaniem śmieci

Aż 20 proc. respondentów uważa spalanie domowych śmieci w piecach za postawę ekologiczną i ekonomiczną, zupełnie nie wiążąc z tym problemów niskiej emisji i smogu nękającego polskie miasta. Aż 40 proc. respondentów nie wie, na czym polega zjawisko niskiej emisji. Takie dane uzyskano w wyniku przeprowadzenia ankiety w ramach kampanii Nie Rób Dymu (instytut badawczy ARC Rynek i Opinia). -…

czytaj więcej »

2,5 mld złotych na walkę z niską emisją

Na walkę z niską emisją Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kolejne części programu „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, którego całkowity budżet wynosi 2,5 mld zł. Ze wsparcia finansowego będą mogli skorzystać m.in. sektor ciepłowniczy oraz beneficjenci I osi PO IiŚ 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 16 sierpnia br. Program „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i…

czytaj więcej »

Polska tnie emisje

Komisja Europejska zaproponowała Polsce podjęcie działań, które wpłyną na redukcję emisji CO2 w rolnictwie i transporcie. Propozycje nie wpłyną bezpośrednio na sektor energetyczny. Komisja  Europejska  przedstawiła swoje stanowisko 20 lipca 2016 r. Bruksela nałożyła na Polskę obowiązek redukcji gazów cieplarnianych w tzw. non-ETS, na co składa się rolnictwo, transport i leśnictwo. Systemem ETS obejmują od dłuższego czasu sektory takie jak energetyka…

czytaj więcej »

Mniej zanieczyszczeń z pieców

70 proc. pieców stosowanych w polskich domach charakteryzuje się emisyjnością na poziomie nawet 600 mg pyłów na 1 m3 zanieczyszczeń. Tymczasem w Niemczech czy Austrii dopuszczalna jest sprzedaż pieców, w przypadku których maksymalna emisja wynosi 20 mg. Takie informacje podał  portal Wyborcza.biz. Jak wynika z informacji rząd planuje zakaz sprzedaży najbardziej trujących pieców na węgiel, a także ograniczenie handlu węglem najgorszej jakości.…

czytaj więcej »