Zmodernizują ciepłownię w Zambrowie

Ciepłownia w Zambrowie (woj. podlaskie) otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 6 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Zakład na początku 2019 r. będzie już pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Projekt pn. „Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłów oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”, który otrzymał wsparcie finansowe z NFOŚiGW,…

czytaj więcej »

Kogeneracja: Są miliony na inwestycje. Spiesz się!

Wysokosprawna kogeneracja została doceniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka otrzymały największe jak dotąd dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Tekst: Robert Domżał Zdjęcie: Pixabay.com Na polski rynek – na razie do piętnastu przedsiębiorstw –  trafi ponad 120 mln zł. Projekty o  łącznej wartości 309  mln  zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej…

czytaj więcej »

Miliony dla Tarnowa na energię z OZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 30 października br. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”. Źródłem dofinansowania w formie pożyczki będzie program priorytetowy NFOŚiGW – Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki…

czytaj więcej »

Instalacje CHP otrzymają wsparcie

Nowe instalacje CHP (ang. Combined Heat and Power) przyczynią się do poprawy efektywności wykorzystania pierwotnych nośników energii twierdzi Ministerstwo Energii. Kontynuuje też prace w zakresie wspierania rozwoju energetyki rozproszonej. Instalacje CHP, zarówno  istniejące jak i nowe objęte zostaną wsparciem.  Mówiono na ten temat w czasie V Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych". Odbyło się ono 30 w Warszawie. Dyrektor departamentu energii odnawialnej…

czytaj więcej »

O kogeneracji dowiesz się wszystkiego na seminarium organizowanym przez CBE Polska

Już po raz  piąty, 30 sierpnia w Warszawie, odbędzie się Seminarium „Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych”. W trakcie wydarzenia, którego organizatorem jest CBE Polska, omówione zostaną możliwości inwestowania we wszystkie rodzaje kogeneracji. Podczas spotkania głos zabiorą zarówno eksperci reprezentujący największe koncerny energetyczne, lokalne przedsiębiorstwa, a także firmy z nimi współpracujące. Prowadzący spotkanie zanalizują opłacalność budowy i modernizacji zakładów. Kryteriami inwestycji będą wielkość,…

czytaj więcej »