Pierwszy klaster energii został właśnie aktywowany!

Pierwszy klaster energii został właśnie aktywowany! Nowa inwestycja, zrealizowana wspólnie z gdańskim gigantem energetycznym - Energa Obrót, poprawi bezpieczeństwo i efektywność energetyczną gminy Żerków. Powstaje Żerkowski Klaster Energii. Umowę o współpracy w tej sprawie podpisali burmistrz miasta i gminy Żerków, Jacek Jędraszczyk, oraz członkowie zarządu Energi Obrotu: prezes Dariusz Falkiewicz i wiceprezes Jarosław Wittstock. Klaster to forma porozumienia cywilnoprawnego, którego celem jest radykalna poprawa…

czytaj więcej »

Energa poprawia wynik finansowy. Ze względu na zielone certyfikaty?

Grupa Energa w I kwartale 2018 r. wypracowała lepsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. EBITDA Grupy wzrosła o 4 proc. do 626 mln zł. Po części to efekt unieważnienia długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów w 2017 roku. Na dobrym poziomie utrzymała się EBITDA kluczowej Linii Biznesowej Dystrybucja, wyższą EBITDA zanotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż, natomiast Linia Biznesowa Wytwarzanie powtórzyła wynik…

czytaj więcej »

Nowy portal oddychamzenergia.pl. Energa edukuje i walczy o czyste powietrze

Grupy Energa uruchomiła nowy program edukacyjny na rzecz walki ze smogiem „Oddycham z Energią”. Kompleksowa kampania obejmie m. in. ofertę produktów oraz usług popularyzujących niskoemisyjność w ogrzewaniu i transporcie, a także działania edukacyjne. Ciekawym elementem programu „Oddycham z Energią” jest uruchomiony z początkiem marca internetowy serwis antysmogowy www.oddychamzenergia.pl. Portal to w zamyśle kompendium wiedzy o smogu i działaniach podejmowanych przeciw niemu przez…

czytaj więcej »